Stipendier och bidrag

Från och med 2025 stöds FFTMs stipendieverksamhet av en generös donation från Joculatores Upsalienses.

Föreningen delar varje år ut ett eller flera stipendier och/eller resebidrag till unga lovande musiker som ett ekonomiskt bidrag till fortsatta studier i olika former inom eller utanför Sverige. Även icke medlemmar kan tilldelas stipendium. Dessa bjuds därvid på första årets medlemskap. Klicka här för fullständiga regler för stipendiet. (PDF-fil)

Kurs/resebidrag kan utdelas till en eller flera av föreningens medlemmar för deltagande i t.ex. sommarkurser. Kursbidraget är inte åldersrelaterat.

Eftersom föreningens ekonomi är väldigt blygsam brukar vi bara kunna dela några få stipendier/resebidrag om upp till max 5.000 kronor. Bidragen kan alltså inte finansiera några längre studier, men förhoppningsvis underlätta deltagande i t.ex. en sommarkurs eller veckoslutsworkshop.

För att förenkla ansökandet finns här två ansökningsblanketter, en för stipendiet och en för kurs/resebidraget.

Sista ansökningsdag är 1 april samma år pengarna önskas användas.

Du ansöker om stipendium och kurs/resebidrag online.

Så här gör du:

1. Blankett för stipendieansökning. Denna använder du även om du väljer att söka både rese/kursbidrag OCH stipendium.

2. Blankett för kurs/resebidrag.

3. Har du frågor? Tveka inte att kontakta kansliet eller föreningens ordförande (ordforande.tidigmusik@gmail.com). – alla frågor försöker vi besvara!

4. När du har skickat din ansökan får du ett bekräftelsemejl på att ansökan har skickats.

Lycka till med din ansökan!

Donation från Joculatores Upsalienses

Under 2024 mottog Föreningen för Tidig Musik en generös donation från Joculatores Upsalienses för att stödja stipendieverksamheten, och från och med 2025 delas stipendier och bidrag ut med hjälp av detta stöd. Donationen består dels av en engångssumma, men även en överlåtelse av royalties från Joculatores inspelningar som kommer skapa ett kontinuerligt tillskott.

Om Joculatores och deras musik

När Joculatores i slutet av 60-talet började bli kända lite varstans i Sverige var det delvis genom att de introducerade ett nytt sätt att umgås med både publik och musik. De första framträdandena skedde inom Uppsala nationslivs ram, och det studentikosa kom att bli ett kännemärke utan att därför kraven på äkthet kom i kläm. På konserterna presenterades de för gemene man exotiska instrumenten utförligt och man berättade om musiken och om sångtexternas innehåll på ett lättsamt och humoristiskt sätt, ofta med inslag av gyckel och narrupptåg. Under de 40 år som Joculatores har varit verksamma, med skolkonserter runtom i Sverige, ett flertal turneer utomlands, konserter i slott och museer, framföranden av kyrkomusik från medeltid och renässans och med radio/TV – och skivinspelningar har gruppen bidragit till att sprida intresse för de äldre tidernas musik.