Annonsinfo

Annonsera i Tidig Musik!

Tidig Musik utkommer med 4 nummer per år: i mars, maj/juni, september och december.
Upplaga ca 1000 ex.

Tekniska uppgifter

Det tillkommer ingen moms – Tidig Musik är momsbefriad.

Annonsformat och priser 2024SEKEURO
Helsida 177 x 251 mm, utfallande 210 x 297 mm + skärsmån
svart/vit4.400440
4-färg6.900690
Omslagets sista sida, 4-färg7.900790
Halvsida stående 86 x 251 mm, utfallande 104 x 297 mm + skärsmån
svart/vit2.655265
4-färg3.950395
Halvsida liggande 177 x 123 mm, utfallande 210 x 146 mm + skärsmån
svart/vit2.655265
4-färg3.950395
Kvartsida stående 86 x 123 mm
svart/vit1.560155
4-färg2.290230
Åttondelssida liggande 86 x 59 mm
svart/vit84085
4-färg1.240125
Bilagor
under 20 gram3.550350
20–30 gram4.840475

Klicka här för fullständig annonsinformation i PDF-format.

Rabatter
10% vid bokning av 2–3 annonser
25% vid bokning av minst 4 annonser

10% vid bokning av 2–3 bilagor
15% vid bokning av minst 4 bilagor

För annonsbokning, kontakta:
Tidig Musik, Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm
annonser@tidigmusik.com

Privatpersoner som vill sätta in radannonser i Tidig Musik gör det enklast per e-post till kansli@tidigmusik.com.
En radannons är gratis för medlemmar. Ej medlemmar betalar 50 kronor.
Som medlem i Tidig Musik kan du dessutom själv lägga in radannonser via hemsidan om du loggar in.