Årets Mungiga

Mungigan har utdelats sedan 2001 som en hedersutmärkelse till personer eller organisationer som verkar i föreningens anda för att föra ut och göra den tidiga musiken känd.

Varje år utser styrelsen bland föreslagna kandidater en pristagare, som de senaste åren fått sitt pris i samband med Stockholm Early Music Festival.

Nedan listas de som hittills tilldelats mungigan och styrelsens motiveringar.

2024: Mats Arvidsson

Mats Arvidsson har under många år byggt historiskt baserade klaverinstrument, och gjort sig känd som en av Sveriges främsta byggare av orglar och cembali. I synnerhet har han varit djupt involverad i några av de mest intressanta forskningsprojekten kring byggandet av historiska instrument, bland annat vid den vetenskapligt baserade konstruktionen av en orgel efter 1600-tals orgelbyggaren Arp Schnitger i Örgryte Nya Kyrka i Göteborg inom ramen för Göteborg Organ Art Center, samt ansvarig för byggandet av det spektakulära Claviorganum i Tyska Kyrka i Göteborg för Göteborg Baroques räkning. Detta claviorganum ger en levande klingande bild av hur Georg Friedrich Händels teaterinstrument i London kan ha tagit sig ut.

2023: Birgitta Wennerström och Hillevi Hogman

Birgitta Wennerström och Hillevi Hogman har under mer än två decennier varit drivande inom redaktionen för tidskriften Tidig Musik. Deras hårda arbete med tidskriften och deras tålamod, flexibilitet och idealism genom decennierna är orsaken att tidskriften fortfarande finns. De har medverkat till att utveckla den från ett kopierat medlemsblad till en välproducerad kulturtidskrift av hög internationell kvalitet. Deras ambition om kvalitet och att visa bredden på vad den tidiga musiken har att erbjuda vad gäller tidsperioder, geografiska områden och inkludera musiker, ensembler, scener, instrumentbyggare, och forskare på ett tillgängligt och förståeligt sätt har gagnat den tidiga musiken i Sverige omåttligt!

2022: Evert van Berkel

Evert van Berkel, producent på Sveriges Radio P2 uppmärksammas genom Årets Mungiga 2022. Som ingen annan person inom radiomediet har Evert starkt bidragit till att den tidiga musiken i flera decennier inte bara klingat och spritts i den svenska etern utan även genom European Broadcasting Unions (EBU) kanaler. Hans inspelningar och direktsändningar är efterfrågade i hela Europa och han har i sin oförtröttliga anda dessutom producerat ett antal högklassiga cd-inspelningar med tidig musik i Sverige.

2021: Kia Hedell

Kia Hedell, musikbibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek, uppmärksammas genom Mungigan då hon frikostigt och entusiasmerande delar med sig av sitt musikhistoriska kunnande till studenter, forskare och allmänna biblioteksbesökare – direkt vid lånedisken eller genom spännande föreläsningar och artiklar. Med en aldrig sinande lust till efterforskning hjälper hon med stor glädje musikforskare att hitta fram till svårfunna källor och icke-katalogiserat notmaterial, och bidrar därmed till att sprida kunskap om våra svenska musikskatter och historiska samlingar långt ut i världen.

2020: Dan Laurin

Föreningen för Tidig Musik har beslutat tilldela blockflöjtisten Dan Laurin årets Mungiga. Mungigan har utdelats sedan 2001 som en hedersutmärkelse till personer eller organisationer som verkar i föreningens anda för att föra ut och gör den tidiga musiken känd. Dan Laurin får utmärkelsen i egenskap av en av världens mest framstående blockflöjtister, ”en virtuos med stor lyskraft och en inspirerande pedagog och förebild”. Han har även gjort ”betydande insatser som orkesterledare, på senare tid bland annat som konstnärlig ledare för Höör Barocks Grammisbelönade inspelning av Romans Golovinsvit. Dan Laurin är en internationellt högt respekterad representant för utövandet av tidig musik i Sverige.

2019: Viveca Servatius

För sina bidrag till vår kunskap om den gregorianska sången och för att ha lyft
fram i ljuset människor som haft stor betydelse för vårt musikaliska arv.
Viveca Servatius har som forskare, sångare och ensembleledare framför allt ägnat
sig åt den gregorianska sången, bland annat som ledare för vokalensemblerna
Schola Gregoriana Holmiae och Symphonia. Hon disputerade 1990 på en
avhandling om systrarnas sång inom birgittinorden och har även forskat och
skrivit om den tyska medeltidsmystikern och kompositören Hildegard von Bingen.
År 2012 publicerade hon en biografi över Constance Mozart, kvinnan
som levde större delen av sitt liv i skuggan av sin berömde make.

2018 : Jaap ter Linden

För sitt pedagogiska pionjärarbete med tidstrogen uppförandepraxis för stråkinstrument i Sverige.
Under hela 1980-talet drev Föreningen för Tidig Musik de banbrytande kurserna i gamba- barockcello- och ensemblespel med Jaap ter Linden som oerhört uppskattad lärare. De fyra dagar långa veckoslutskurserna, 4–5 gånger per år och sommarkurserna på Marholmen drog ett stort antal elever från när och fjärran. Detta var den första kontinuerliga utbildningen i barock uppförandepraxis för stråkinstrument i Sverige, ja i hela Norden.
For his pioneering instruction in historically informed performance for string instruments in Sweden.

During the 1980s the Swedish Early Music Society introduced courses for viola da gamba, baroque cello, and ensemble performance with Jaap ter Linden as their highly esteemed teacher. The four-day courses over a long weekend 4–5 times a year as well as the summer courses on the isle of Marholmen attracted a great number of students from far and near. These courses comprised the first continuous training in Sweden – indeed, in any of the Nordic countries —in the performance practice of the baroque age for string instruments.

Elin Gabrielsson

2017: Elin Gabrielsson

För sitt mångåriga arbete som barockviolinist, såväl i Sverige som i resten av Europa. Med sina kunskaper och erfarenheter från det professionella musiklivet på den europeiska kontinenten, bland annat som medlem i de italienska barockorkestrarna Il Giardino Armonico och Europa Galante, berikar hon musicerandet i många svenska barockensembler. Elin Gabrielsson är flitigt engagerad i barocksammanhang, bland annat i Drottningholms Barockensemble och som inspirerande och uppskattad konsertmästare för Orfeus Barockensemble och Confidencens orkester.

2016: Vassilis Bolonassos

Den legendariske radioprofilen Vassilis Bolonassos är välkänd som en varm förespråkare för tidig musik i  många olika sammanhang. Genom sitt under åren 1999–2012 återkommande musikprogram ”Alltid på en söndag” satte han en gång för alla den tidiga musiken på den svenska kartan. Med sitt stora kunnande och fängslande berättande har det lyckats honom att fånga en allt större och bredare publik­skara – en gärning som han fortsätter med som konsert­presentatör, föreläsare och som engagerad i projekt där han levandegör tidig musik för barn och unga.

2015: Per Feltzin

För att han tagit över den ”Tidiga Musikens stafettpinne” från sina goda föregångare i etern, Ingemar von Heijne och Vassilis Bolonassos. Han har lyckats utveckla ett aptitretande program i Sveriges Radio, ”Söndagsmorgon i P2”. I sin ”Söndagsmorgon” speglas en bredd i musikvalet, såväl kronologiskt som geografiskt. Där finns en stor variation också vad gäller exekutörer och inspelningar från olika tider och länder. I sitt program månar han om att lyfta fram svenskt ”Tidig Musik” – utövande genom att gärna spela inhemska musiker och ensembler. Per Feltzin har härigenom en viktig roll som språkrör och banerförare för den tidiga musiken – en mer än tusenårig tradition, som behöver entusiasmerande och inkännande röster för att höras i det allmänna mediebruset.

2014: HansErik Svensson

För sin pedagogiska gärning att föra fram den tidiga musiken i Sverige, i synnerhet som lärare på Birkagårdens folkhögskola, samt för sitt arbete med att inventera och dokumentera klavikordbeståndet i Sverige. På folkhögskolans kursgård på Marholmen höll han instrumentbyggarkurser i svenskt klavikord- och cembalobygge i tjugo år. ”Marholmenkurserna” blev något av en folkrörelse inom den tidiga musiken i Sverige; vanliga människor utbildades till duktiga hantverkare som skapade ett stort bestånd av svenska instrument efter historiska förebilder. HansErik Svensson introducerade och inspirerade sina elever vid musiklinjen på Birkagårdens Folkhögskola för den tidiga musiken. Han arrangerade i samarbete med FFTM en ”Kurs i Gamba och Barockcello” som gavs 4-5 gånger per år under ett decennium med den holländske instrumentalisten Jaap ter Linden som lärare. ”Jaapkurserna” etablerade sig till en verklig, alternativ ”Akademi för tidig stråkmusik” i Sverige.

2013: Lars Brolin

Violinist, violaspelare och en av sex grundare till Drottningholms Barockensemble, 1971. Lars Brolin kan betraktas som en nestor i ”Den Tidiga Musiken” i Sverige. Sedan början av 1950-talet har Lars arbetat för att återuppliva spelet av medeltida-, renässans-, barock- och wienklassisk musik på instrument från dessa epoker. Med Lars Brolin i spetsen bidrog Drottningholms Barockensemble starkt till att ”barockmusik” blev ett begrepp i Sverige. Deras satsningar på att finna och spela i arkiven slumrande verk har lett till ett flertal nyuppföranden och inspelningar, framförallt av svenska 1600- & 1700-talskompositörer. Lars Brolin har också gjort stora banbrytande pedagogiska insatser för stråkspel och uppförandepraxis i Sverige.

2012: Karin Modigh

För hennes insatser för att föra fram barockdansen i Sverige. Hon har uppträtt som barockdansare internationellt i flera år; under 2011 uppträdde hon bland annat som featured dancer vid Boston Early Music Festivals uppsättning av Steffanis Niobe och med Compagnie l’Eventail. Karin har dessutom bedrivit en stor gärning som pedagog och lett undervisning på alla nivåer vid Balettakademien, Kulturskolan Stockholm, Operahögskolan i Stockholm, Dans och Cirkushögskolan och Kungliga Musikhögskolan, samt vid workshops för allmänheten. Sommaren 2011 skapade hon genom ett stöd från Carina Aris minnesfond möjlighet för en barockdansföreställning vid Drottningholms Slottsteater i samarbete mellan Compagnie l’Eventail och Stockholm Baroque Dancers. Detta gav en unik möjlighet för svenska dansare att samarbeta med ett barockdanskompani på hög internationell nivå, och har möjliggjort för flera av de svenska dansarna att påbörja barockdanskarriärer internationellt.

2011: Ann Wallström

Barockviolinisten Ann Wallström har genom sitt mångsidiga engagemang i den tidiga musiken på ett avgörande sätt bidragit till dess verksamhetsutveckling, såväl i Sverige som utomlands. Som solist håller hon en stark och personlig profil, som kammarmusiker balanserar hon fängslande mellan lyhörd anpassning och djärva initiativ. Alla de många musiker som haft förmånen att spela under henne som konsertmästare vet att värdesätta hennes gedigna kunnande och trygga ledarskap. Som lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har Ann Wallström under träget arbete sedan 1994 byggt upp en imponerande stråkkultur inom den tidiga musiken, och flera av hennes tidigare studenter är idag framgångsrikt verksamma i musiklivet. Sedan 2005 har hon även övertagit ämnesansvaret för hela utbildningen inom tidig musik vid KMH. Hon tas återkommande i anspråk som uppskattad gästlärare och musiker utomlands.

2010: Peter Pontvik

Peter Pontvik har i sitt konstnärliga ledarskap och genom sin oförtröttliga energi, målmedvetenhet och kunskap byggt upp Stockholm Early Music Festival (SEMF) och konsertserien Early Music LIVE! till institutioner som givit genklang inte bara i Sverige utan också utomlands. Såväl festivalen som konsertserien håller internationellt hög nivå, och visar upp en otrolig bredd och mångfald av framföranden från barocken, renässansen och medeltiden med fokus på europeisk musik, men med ögonen öppna för den tidiga musikens yttringar även i andra världsdelar. Festivalen har också skapat nya möjligheter för den unga generationen musiker att möta sina förebilder i seminarier och att själva få visa sina kunskaper i tävlingar om stipendier. Med konsertserien Early Music LIVE! har han också etablerat en fast scen i Stockholm, där den tidiga musiken spelas med samma självklarhet som den klassiska musiken på sina scener. Sammantaget kan festivalens och konsertseriens betydelse för att öka medvetandet om och intresset för den tidiga musiken hos en bredare publik i Sverige inte överskattas.

2009: Clas Pehrsson

För att han har varit frontfigur för etablerandet och erkännandet i det allmänna musikmedvetandet av blockflöjten som ett musikinstrument bland andra, och hans envetna och oförtröttliga arbete som engagerad och entusiasmerande pedagog med blockflöjten och därmed den tidiga musiken i centrum. Han har varit en allerstädes närvarande musiker närhelst en blockflöjt behövts såväl på grammofonskivor (ja just det!) som i konsertsammanhang, då inte minst med ensemblen Musica Dolce. Clas Pehrsson har tagit initiativ till och varit primus motor vid inrättandet av Collegium Musicum, d.v.s. institutionen för tidig musik, vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Clas Pehrsson har med andra ord satt ett mycket väl synligt tidig musik-avtryck i det svenska musiklivet.

2008: Cajsa S Lund

För att i många år oförtrutet ha arbetat för den tidiga musiken och dess etablerande i musiklivet i landet och i södra Sverige. Skapandet av Ensemble Mare Balticum och dess mångfacetterade verksamheter samt genomförandet av åtskilliga barockmusikfestivaler, senast Palladium Barock i Malmö, är bara en liten del av vad Cajsa uträttat. Efter pensioneringen har hon fortsatt att arbeta för den historiska musiken och förtjänar att uppmärksammas på detta sätt.

2007: Magnus Kjellson och Göteborg Baroque

Magnus Kjellson har i Göteborg etablerat en ung och vital ensemble. Dess höga nivå och livaktiga verksamhet har befäst den tidiga musikens plats i regionens musikliv och bidragit till unga och talangfulla musikers ökade intresse för äldre tiders musik. Dessas inspiration har sedan börjat sprida sig utanför Göteborgsregionen.

2006: Erik Kjellberg

Årets Mungiga tilldelas prof. Erik Kjellberg för 40 års hängivet arbete med den äldre svenska musikskatten. Erik har bedrivit banbrytande källforskning kring det svenska 1600-talet och gjort kunskapen därom tillgänglig och levande genom sin skriftställning. Hans skötebarn är den så kallade Dübensamlingen i Uppsala Universitetsbibliotek, som måste betraktas som en av de absolut förnämsta samlingarna 1600-talsmusikalier i världen. Erik har initierat och lett arbetet med att göra samlingen tillgänglig, vilken efter en omfattande katalogisering kommer att läggas ut på nätet – ett arbete som just i skrivande stund närmar sig sin slutfas. Föreningen för Tidig Musik vill med denna utmärkelse visa sin uppskattning för detta oförtröttliga arbete!

2005: Susanne Rydén

Susanne Rydén har med sitt mångåriga och engagerade arbete visat den svenska musikscenen hur en historiskt informerad och medveten sångteknik på ett övertygande sätt kan användas i vår tid. Hennes gedigna kunskaper grundar sig på bland annat studier vid Schola Cantorum i Basel och tillsammans med en konstnärlig integritet och en underskön stämma gör detta henne till en eftersökt solist på konsert- och operascener och fonogram, både nationellt och internationellt. I egenskap av inspirerande pedagog delar hon frikostigt med sig av sina kunskaper på akademier och kurser i Sverige och utomlands. Vi har sett henne agera med en driftighet som resulterat i festivaler och annan musikproduktion i den tidiga musikens tecken. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid hennes arbete med produktionen Christinas resa år 2004 i samband med 350-årsminnet av drottning Christinas abdikation 1654. Detta musikaliska äventyr speglar inte bara den resa genom Europa som Christina företog sig, utan är även en resa i tiden för åhöraren. Den kulturella sfär som växte och frodades kring den svenska drottningen blir både närvarande och uppmärksammad i vår egen tid och förenar sig på ett överraskande självklart och naturligt sätt med nutidens konstnärliga uttryck. När vi under det år som gått vant oss vid att se Susanne Rydén i Christinas skepnad och uppskatta Susannes insatser för Christinatidens musikskatter är det naturligt att fortsätta att se Susanne som en drottning inom tidig musik.

2004: Ann-Marie Ulfvarson

Ann-Marie Ulfvarson har som pedagog, bland annat inom Kommunala Musikskolan och Kulturskolan, under årtionden verkat för att väcka barns och ungdomars intresse för tidig musik och historisk dans. Genom sin gärning har hon arbetat för att levandegöra den europeiska musik- och danshistorien i vår samtid och genom sin helhjärtade satsning på barn och ungdomar för hon vidare det europeiska kulturarvet till framtiden. Hon baserar sin undervisning på gedigna kunskaper, grundade bland andra på egen forskning, där hon till exempel rekonstruerat svärdsdansspelet ur Olaus Magnus De Nordiska Folken från 1555. Hon har tidigt varit en visionär som blandat olika kulturella uttryck. I hennes arbete inom Kulturskolan låter hon musicerande och dansande barn och ungdomar skapa föreställningar som är verkliga allkonstverk.

2003: Sven Berger

Sven Berger är en av pionjärerna för tidig musik i Sverige och har under många år outtröttligt spelat och undervisat. Med Sven Berger i spetsen såg ensemblerna Joculatores Upsaliensis och Convivum Musicum dagens ljus. Tack vare honom har de nått en hög musikalisk nivå. Sven Berger har lärt upp och inspirerat många unga musiker och har ett ständigt pågående kursarbete. Årets mungiga tilldelas honom för nyfikenhet och spontanitet i sitt musicerande och för sitt främlingsskap inför varje form av dogmatism.

2002: Hans Davidsson

Hans Davidsson och GOArt får utmärkelsen Årets Mungiga 2002 för arbetet med att främja musicerande och instrumentbygge på historiska grunder. Arbetet vid GOArt kombinerar hantverkskunnande med avancerad forskning. Ett resultat av detta är bland annat byggandet av den nordtyska barockorgeln i Örgryte Nya Kyrka där 1600-talets orgelklang kan realiseras och som gett Sverige ett unikt centrum för undervisning, forskning och konserter.

2001: Jakob Lindberg

Jakob Lindberg har under många år forskat i, undervisat i och framfört solomusik för renässans- och barockluta, renässansgitarr, barockgitarr, teorb och wienklassisk gitarr. Han har också medverkat som continuomusiker och ensembleledare både i kammarmusikaliska, orkester- och operasammanhang. Hans signum är ett musikaliskt tilltal som präglas av största kunskap och ödmjukhet parat med intensiv personlig närvaro och lyhördhet i mötet med publiken.