Stipendieansökan

Från och med 2025 stöds FFTMs stipendieverksamhet av en generös donation från Joculatores Upsalienses.

Till dig som söker stipendium

Det är glädjande för oss att du vänder dig till oss för att ansöka om stipendium! Föreningen för Tidig Musik arbetar sedan 1979 med att på många olika sätt stimulera och stödja det tidiga musik livet i landet. FFTM vill göra det möjligt för barn, ungdomar, vuxna, amatörer, professionella, studenter, lärare och andra intresserade att förkovra sig i äldre epokers musik. I detta arbete är FFTM:s stipendier en del.

I det fall du tilldelas ett stipendium kommer du att nämnas i tidskriften Tidig Musik. När det gäller att bifoga bilagor är det upp till dig själv att välja hur du gör det och vilka du bifogar. På anmälningsblanketten finns förslag på bilagor, men du får själv avgöra vilka av dessa som är mest relevanta och vilka som är möjliga för dig och din ansökan. Lycka till med din ansökan och med din förkovran i den tidiga musiken! styrelsen för Föreningen för Tidig Musik.

Villkor

 • Sista ansökningsdatum är 1 april.
 • Såväl medlemmar som icke medlemmar kan söka stipendium, men stipendiet delas endast ut till sökande som vid ansökningstillfället är under 30 år gamla.
 • Om du är över 30 år gammal och är medlem, kan du söka kurs / resebidrag istället.
 • Om du söker både stipendium och kurs / resebidrag för samma syfte, är det lättast att använda denna blankett för båda.
 • Stipendiet utdelas i studiesyfte
 • Notera vilka fält som är obligatoriska i blanketten till höger.
 • Fullständiga regler för stipendier.

Exempel på ekonomisk översikt

Kursavgift: 2 000 kr
Resa tor till kursen: 1 000 kr
Boende vandrarhem: 500 kr per natt, två nätter: 1 000 kr
Totalt: 4 000 kr

Donation från Joculatores Upsalienses

Under 2024 mottog Föreningen för Tidig Musik en generös donation från Joculatores Upsalienses för att stödja stipendieverksamheten, och från och med 2025 delas stipendier och bidrag ut med hjälp av detta stöd. Donationen består dels av en engångssumma, men även en överlåtelse av royalties från Joculatores inspelningar som kommer skapa ett kontinuerligt tillskott.

Om Joculatores och deras musik

När Joculatores i slutet av 60-talet började bli kända lite varstans i Sverige var det delvis genom att de introducerade ett nytt sätt att umgås med både publik och musik. De första framträdandena skedde inom Uppsala nationslivs ram, och det studentikosa kom att bli ett kännemärke utan att därför kraven på äkthet kom i kläm. På konserterna presenterades de för gemene man exotiska instrumenten utförligt och man berättade om musiken och om sångtexternas innehåll på ett lättsamt och humoristiskt sätt, ofta med inslag av gyckel och narrupptåg. Under de 40 år som Joculatores har varit verksamma, med skolkonserter runtom i Sverige, ett flertal turneer utomlands, konserter i slott och museer, framföranden av kyrkomusik från medeltid och renässans och med radio/TV – och skivinspelningar har gruppen bidragit till att sprida intresse för de äldre tidernas musik.

  Ansökan om Stipendium
  Nej, jag är inte medlem, eller väljer att endast söka stipendium.Ja, jag är medlem och söker även kurs/resebidrag.