Föreningen för Tidig Musik

Grundad 1979 och har idag omkring 900 medlemmar.

Föreningens syfte är att främja intresset för den tidiga musiken, dvs i huvudsak musik från medeltid, renässans och barock. Vi verkar för att den tidiga musiken får utrymme i utbildningar och massmedia, samt att arrangörer skall få ekonomiska möjligheter att anordna konserter med tidig musik.

Föreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter och bidrag från Kulturrådet, både för grundverksamheten som har stöd Amatörkulturorganisation, och för tidskriften, som har stöd som kulturtidskrift.

Föreningen skapar tidig musik evenemang runt om i landet, dels i samarbete med festivaler och arrangörer, dels i egen regi. Exempel på evenemang är föredrag, kurser, workshops, mästarklasser och tidig musik jam.

Föreningen är utgivare av tidskriften Tidig Musik. I den finns aktuella artiklar om artister, instrument, forskning och uppförandepraxis, skiv- och boktips. Vill Du köpa instrument, noter, skivor och böcker inom området så finner du annonser och erbjudanden i Tidig Musik. Konsertkalendariet tar upp konserter med tidig musik i hela Sverige.

Föreningens hemsida innehåller ett flertal medlemsfunktioner, bland annat ett dagsfärskt kalendarium där du som medlem själv kan föra in dina konserter och också prenumerera på kalendarieuppgifter till din e-postadress. Vidare finns möjlighet att lägga in gratis radannonser, ett sökbart artikelregister och ett sökbart medlemsregister.

Föreningens delar varje år ut mungigan, en hedersutmärkelse till en betydelsefull representant för den tidiga musiken.

Föreningen har många aktiva medlemmar ute i landet som anordnar kurser, konserter, spelträffar m m. I Västsverige finns en lokalsektion vars ordförande, Torsten Nordander, kan nås på telefon 031-413 244.

Föreningen leds av en styrelse vald av medlemmarna. Den nuvarande ordföranden är Staffan Liljas, som kan nås på ordforande.tidigmusik@gmail.com

Läs föreningens stadgar här!

bli medlem idag!