Om tidskriften

Tidskriften TIDIG MUSIK utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom tidig musik-livet. Här finns intervjuer med och artiklar av artister, forskare, pedagoger, producenter och andra aktiva inom den tidiga musiken. Återkommande inslag är en skivkrönika, festivalinformation, konsertkalendarium och, i årets första nummer, en kurskatalog.

Ansvarig utgivare för tidskriften Tidig Musik är Hillevi Hogman.

Utgivning 2021

Nummer, Tema, Utgivningsdatum, Manusstop

1/2021, PASSION, 11 mars, 24 januari

2/2021,(O)LIKA, 27 maj, 11 april

3/2021, STRÄNG, 9 september, 25 juli

4/2021, CEREMONI, 9 december, 24 oktober

Prenumerera på tidskriften Tidig Musik