Kurs/Resebidragsansökan

Till dig som söker kursbidrag

Det är glädjande för oss att du vänder dig till oss för att ansöka om ekonomiskt stöd! Föreningen för Tidig Musik arbetar sedan 1979 med att på många olika sätt stimulera och stödja det tidiga musik livet i landet. FFTM vill göra det möjligt för barn, ungdomar, vuxna, amatörer, professionella, studenter, lärare och andra intresserade att förkovra sig i äldre epokers musik. I detta arbete är FFTM:s kurs- och resebidrag en del.

I det fall du tilldelas ett bidrag kommer du att nämnas i tidskriften Tidig Musik. Det vore dessutom trevligt om du på eget bevåg till tidskriften insände en kort redogörelse för hur kursen eller resan blev! Andra är såklart intresserade av att veta vad som hände! När det gäller att bifoga bilagor är det upp till dig själv att välja hur du gör det och vilka du bifogar. På anmälningsblanketten finns förslag på bilagor, men du får själv avgöra vilka av dessa som är mest relevanta och vilka som är möjliga för dig och din ansökan. Lycka till med din ansökan och med din förkovran i den tidiga musiken! styrelsen för Föreningen för Tidig Musik

Villkor

  • Sista ansökningsdatum är 1 april.
  • Endast medlemmar kan söka kurs / resebidrag, och bidraget beviljas sökande oavsett ålder.
  • Om du inte är medlem och är under 30 år gammal, kan du söka stipendium istället.
  • Om du vill söka både stipendium och kurs / resebidrag, är det lättast att använda stipendieblanketten för båda.
  • Notera vilka fält som är obligatoriska i blanketten till höger.

Exempel på ekonomisk översikt

Kursavgift: 2 000 kr
Resa tor till kursen: 1 000 kr
Boende vandrarhem: 500 kr per natt, två nätter: 1 000 kr
Totalt: 4 000 kr

    Ansökan om Kursbidrag