Kurs/Resebidragsansökan

Från och med 2025 stöds FFTMs bidragsverksamhet av en generös donation från Joculatores Upsalienses.

Till dig som söker kursbidrag

Det är glädjande för oss att du vänder dig till oss för att ansöka om ekonomiskt stöd! Föreningen för Tidig Musik arbetar sedan 1979 med att på många olika sätt stimulera och stödja det tidiga musik livet i landet. FFTM vill göra det möjligt för barn, ungdomar, vuxna, amatörer, professionella, studenter, lärare och andra intresserade att förkovra sig i äldre epokers musik. I detta arbete är FFTM:s kurs- och resebidrag en del.

I det fall du tilldelas ett bidrag kommer du att nämnas i tidskriften Tidig Musik. Det vore dessutom trevligt om du på eget bevåg till tidskriften insände en kort redogörelse för hur kursen eller resan blev! Andra är såklart intresserade av att veta vad som hände! När det gäller att bifoga bilagor är det upp till dig själv att välja hur du gör det och vilka du bifogar. På anmälningsblanketten finns förslag på bilagor, men du får själv avgöra vilka av dessa som är mest relevanta och vilka som är möjliga för dig och din ansökan. Lycka till med din ansökan och med din förkovran i den tidiga musiken! styrelsen för Föreningen för Tidig Musik

Villkor

  • Sista ansökningsdatum är 1 april.
  • Endast medlemmar kan söka kurs / resebidrag, och bidraget beviljas sökande oavsett ålder.
  • Om du inte är medlem och är under 30 år gammal, kan du söka stipendium istället.
  • Om du vill söka både stipendium och kurs / resebidrag, är det lättast att använda stipendieblanketten för båda.
  • Notera vilka fält som är obligatoriska i blanketten till höger.

Exempel på ekonomisk översikt

Kursavgift: 2 000 kr
Resa tor till kursen: 1 000 kr
Boende vandrarhem: 500 kr per natt, två nätter: 1 000 kr
Totalt: 4 000 kr

Donation från Joculatores Upsalienses

Under 2024 mottog Föreningen för Tidig Musik en generös donation från Joculatores Upsalienses för att stödja stipendieverksamheten, och från och med 2025 delas stipendier och bidrag ut med hjälp av detta stöd. Donationen består dels av en engångssumma, men även en överlåtelse av royalties från Joculatores inspelningar som kommer skapa ett kontinuerligt tillskott.

Om Joculatores och deras musik

När Joculatores i slutet av 60-talet började bli kända lite varstans i Sverige var det delvis genom att de introducerade ett nytt sätt att umgås med både publik och musik. De första framträdandena skedde inom Uppsala nationslivs ram, och det studentikosa kom att bli ett kännemärke utan att därför kraven på äkthet kom i kläm. På konserterna presenterades de för gemene man exotiska instrumenten utförligt och man berättade om musiken och om sångtexternas innehåll på ett lättsamt och humoristiskt sätt, ofta med inslag av gyckel och narrupptåg. Under de 40 år som Joculatores har varit verksamma, med skolkonserter runtom i Sverige, ett flertal turneer utomlands, konserter i slott och museer, framföranden av kyrkomusik från medeltid och renässans och med radio/TV – och skivinspelningar har gruppen bidragit till att sprida intresse för de äldre tidernas musik.

    Ansökan om Kursbidrag