Stipendier och bidrag

Föreningen delar varje år ut ett eller flera stipendier och/eller resebidrag till unga lovande musiker som ett ekonomiskt bidrag till fortsatta studier i olika former inom eller utanför Sverige. Även icke medlemmar kan tilldelas stipendium. Dessa får dessutom ett års medlemskap med stipendiet. Dessa bjuds därvid på första årets medlemskap. Klicka här för fullständiga regler för stipendiet. (PDF-fil)

Kurs/resebidrag kan utdelas till en eller flera av föreningens medlemmar för deltagande i t.ex. sommarkurser. Kursbidraget är inte åldersrelaterat.

Eftersom föreningens ekonomi är väldigt blygsam brukar vi bara kunna dela några få stipendier/resebidrag om upp till max 5.000 kronor. Bidragen kan alltså inte finansiera några längre studier, men förhoppningsvis underlätta deltagande i t.ex. en sommarkurs eller veckoslutsworkshop.

För att förenkla ansökandet finns här två ansökningsblanketter, en för stipendiet och en för kurs/resebidraget.

Sista ansökningsdag är 1 april samma år pengarna önskas användas.

Så här gör du:
1. Ladda ner och skriv ut ansökningsblankett och följebrev för stipendium respektive ansökningsblankett och följebrev för kurs/resebidrag.
2. Fyll i och sänd till föreningens kansli på nedanstående adress. Märk gärna kuvertet ”Ansökan om stipendium” resp. ”Ansökan om kurs/resebidrag”.
3. Om du vill kan du läsa de fullständiga reglerna för stipendierna (PDF-fil)
4. Har du frågor? Tveka inte att kontakta kansliet eller föreningens ordförande (ordforande.tidigmusikgmail.com). – alla frågor försöker vi besvara!
Lycka till med din ansökan!