Tidigmusik-dagar i Huaröd 8–11 juli 2022

Publicerat 4 mars 2022.


”Vägar till Bach – J S Bach, hans föregångare och samtida”
Kammarmusik på längden och tvären, samt Projekt Juloratoriet
För fjärde året vill vi i QiHu Kultur i Huaröd, bjuda in alla och envar till vår numera väletablerade
och populära tidigmusik-kurs i den trivsamma byn Huaröd på Linderödsåsen i Skåne.

Vi vänder oss till amatörer och professionella som hyser intresse för och önskar förkovra sig i tidstypiskt musicerande, vill knyta nya kontakter, och kanske hitta spelkamrater för framtiden. Vi välkomnar alla instrumentalister: stråkinstrument, träblås, bleckblås, slagverk, luta, klaver.
Ciceroner genom musikens vindlingar är våra lärare – musiker med stor kompetens inom området
och lång erfarenhet av alla typer av sammusicerande, inom grupper som Drottningholms Barockensemble, Höör Barock, Concerto Copenhagen m fl: Hannah Tibell, barockviolin och barockviola, Emelie Roos, blockflöjter, Olof Larsson, viola da gamba, violone och barockcello samt Eva Meyer Hagberg, cembalo, orgel, continuospel. Samtliga instruktörer är skickliga interpreter, och vägleder i ensemblespelet, även om de inte trakterar just ditt instrument. Om behov finns, kan vi också bjuda in representater för enskilda instrument för en kvälls individuell undervisning. Vi musicerar i stämning a = 415´.
Varje kursdag inleds med ett uppmjukande QiGong-pass under ledning av Göran Månsson, en av
byns eldsjälar. Sedan vidtar undervisningen: individuella lektioner, kammarmusik i mindre och större
ensembler, uppdelat på olika lokaler. Man sammanstrålar till lunch och middag i Klubbhuset mitt i
byn. Läckra måltider med trevlig samvaro är viktiga och centrala ingredienser! Kvällarna kommer att
ägnas åt ytterligare spelpass, samtal kring olika teman, gemensamma aktiviteter av olika slag.
Kursen ligger omedelbart före FFTM:s speldagar i Kivik, i gott samarbete med föreningen, så ta chansen till en fullödig kursvecka i den tidiga musikens tecken, och att uppleva det bästa av Skånes natur: de vackra bokskogarna på Linderödsåsens sluttningar och havet vid Kivik. För ytterligare belysning av kursens utformning ur deltagarperspektiv, se artikel i Tidig Musik nr 4 2021.

Projekt Juloratoriet
Under kursen tar vi upp anmälningar till vårt Juloratorieprojekt, som är en kursfördjupning där vi
vid några tillfällen studerar in Bachs Juloratorium del 1-3, och som utmynnar i tre konserter i tre
mindre kyrkor runt Huaröd 18–20 november 2022. Orkestern kan komma att innefatta några i sammanhanget udda instrument, som blockflöjter och gambor till exempel, men det blir helt säkert en alldeles underbar klang i koralsatser mm.
Det hela är ett samarbetsprojekt där vi involverar både professionella och amatörer. Dirigent blir
Lone Larsen, och hennes vokalensemble VoNo utgör den professionella stommen i kören. Övriga
körsångare hämtas från kyrkokörer och andra intresserade i byarna. De professionella musikerna är
från Drottningholms Barockensemble och Höör Barock, konsertmästare Stefan Lindvall.

Instuderingen sker för instrumentalisternas del förutom vid kursen, även vid en spelhelg på Kristinehovs Malmgård i Stockholm, troligen i september, och vid en tuttisamling i Huaröd i oktober. Datum meddelas senare. Även instrumentalister som INTE har möjlighet att delta under kursdagarna, kan anmäla sig till projektet.


Anmälan mailas då till nedanstående adress.

Kostnad för kursen 4000 kronor, för medlemmar i FFTM 3600, för studenter 3000, inklusive
mat och inkvartering – dels i byn, dels på B&B i angränsande byar. (För Juloratorieprojektet
tillkommer en avgift på 1000 kronor, för att täcka mat och boende.)
Kursplats Klubbhuset i Huaröd, Karlins väg 20, mitt emot Huaröds Lanthandel
Flygplats Kristianstad Österlen Airport (BRA)
Tågdestination Kristianstad Centralstation
Anmälan per mail till: maritbergmansandklef@hotmail.com, senast 31 maj 2022.
Ange: kontaktuppgifter, musikalisk bakgrund och för att kunna sätta ihop lämpliga grupper, hur
bekväm du känner dig med avistaspel. Ange också eventuella livsmedels- och andra allergier.

Kursavgiften inbetalas i samband med anmälan senast den 31 maj 2022 på bankgiro 5348-2956.

Glöm ej att ange ditt namn och ”Tidigmusik-kurs” i samband med inbetalning. Begränsat
antal platser. Frågor besvaras av Marit Bergman Sandklef, 070-7382197 (eller mail) och Per
Sandklef, 070-4401904.

Hjärtligt och varmt välkomna!

Föreningen QiHu Kultur i Huaröd genom Marit och Per Sandklef