Svenska symfonier 1740–1790 i Äppelriket 12–14 juli 2022

Publicerat 4 mars 2022.


Föreningen för Tidig Musik i samarbete med Musik i Syd arrangerar även i år speldagar på Österlen i Skåne. Platsen är som föregående år Kiviks kapell som ligger naturskönt vid Hanöbuktens strand. Tonvikten denna gång kommer att ligga på symfonier av svenska tonsättare under tidsspannet 1740 –
1790: Roman, Agrell, Johnsen, Uttini, Stenborg, Naumann och Kraus. Ledare är Bernt Malmros och Rebecka Karlsson.
Vi musicerar avspänt i A = 415 (cirka en halv ton under dagens brukliga stämton), vilket innebär att blåsare behöver ha instrument som är stämt i den tonhöjden. Stråkinstrument är ju anpassningsbara i tonhöjd. Sensträngar är ett stort plus men inget absolut krav. Vi vänder oss till stråk: violiner, violor,
violonceller och kontrabasar. På blåssidan: traversflöjter, oboer, fagotter och naturhorn i a=415.
Speldagarna börjar i Kiviks kapell tisdagen den 12 juli kl. 10 och slutar torsdagen den 14 juli ca kl 15 efter en liten lunchkonsert för allmänheten och ett internt eftermingel.
Kostnad för dagarna inkl. luncher och middagar: Medlem i FFTM 1000 kronor, icke medlem 1300 kronor.
Anmälan senast måndag den 13 juni = inbetalning till FFTM:s plusgirokonto 8349845 – 1 (Ange Kivik,
namn, instrument, kontaktuppgifter och eventuella matpreferenser). OBS! Boka boende så tidigt som möjlig ty trycket i Kivik under sommaren är mycket stort!


Välkomna!


Bernt Malmros, Rebecka Karlsson, Eva Kåberger, Anna Holmqvist och Karin Pola


För frågor kring musikrepertoar och noter svarar Bernt Malmros: bernt.malmros@live.se
För övriga ting kan Eva Kåberger stå till tjänst: eva.kaberger@hotmail.com eller 0704-233740