Studiebesök i Uppsala 18 oktober 2021

Publicerat 6 september 2021.

Studiebesöket i Uppsala har fokus på de så kallade ”Herrgårdssamlingarna”, notskatter som finns bevarade från Leufsta bruk, Gimo bruk och Finspong. Maria Schildt och Lars Berglund, båda forskare på den musikvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, berättar för oss om Finspong- och Gimosamlingarna. Därefter får vi en visning och presentation av musikskatterna på universitetsbiblioteket i Carolina Rediviva. Bibliotekarie Kia Hedell (årets Mungige-recipient), som bland annat doktorerat på en avhandling om musiklivet vid Vasahoven, och Annika Windahl Pontén, expert på historisk dans, guidar oss. Här tas särskilt Leufsta- och Gimosamlingarna fram och framför allt dess unika dansmusik.

Monika Glimskär berättar då också om sitt arbete med Leufstasamlingen och sitt pågående masteruppsatsskrivande. Vi avslutar kvällen med en gemensam middag på restaurang, där vi får möjlighet att samspråka kring våra nyvunna kunskaper.

Plats Uppsala, samling utanför porten vid Institutionen för musikvetenskap, Campus Engelska parken, ingång från Thunbergsvägen 3E (porten direkt från parken).

Schema


17.00–18.15 Föreläsning av Maria Schildt och Lars Berglund
18.30–19.45 Visning av samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek med fokus på Leufstasamlingen
20.00 Middag på restaurang
Avgift 300 kr för FFTM:s medlemmar, 400 kr för icke-medlemmar (inkl. middag, varmrätt och dessert, ej dryck).
Sista anmälningsdag 11 oktober. Anmälan = inbetalning till FFTM:s Plusgiro 834 98 45-1
Resa/transport till och från Uppsala samt mellan kvällens olika delmoment ordnar var och en själv.


Finspongsamlingen kommer ursprungligen från familjen De Geers betydande bibliotek på Finspongs slott men återfinns numer i Norrköpings stadsbibliotek. Den omfattar instrumental- och vokalmusik, både i tryck och handskrift. Musiken anskaffades och kopierades från 1630-talet till 1750-talet, framför allt under de perioder då olika familjemedlemmar vistades i Holland. Fransk musik dominerar samlingen och den mest välrepresenterade kompositören är Jean-Baptiste Lully. Ungefär en femtedel av samlingen består av unik musik, som finns bevarad endast i Finspongsamlingen.

Gimosamlingen kallas så för att den har bevarats på Gimo herrgård i Uppland, som under en tid beboddes av släkten Lefebure. Samlingen skapades av Jean Lefebure, svensk affärsman av hugenottsläkt, och hans lärare Bengt Ferrner under deras gemensamma resa på kontinenten 1758–1762. Gimo-samlingen kom till Uppsala universitetsbibliotek 1951 som gåva av Gävleläkaren Gustaf Brun (1886–1958). Samlingen består av kommersiellt gjorda kopior av operaarior, ouvertyrer, sonater m.m. som köpts in i norditalienska städer och speglar 1750- och 1760-talets smak. I samlingen finns bland annat en betydande repertoar för mandolin.

Leufstasamlingen kan sägas vara resultatet av ett rikt musikliv fört av baronen och klaverspelaren Charles De Geer och hans närmsta familj. Baronen växte upp i Utrecht på 1730-talet där närheten till musikmetropolen Amsterdam gjorde att han enkelt kunde få del av tidens musiktrender. När han sedan flyttade till Sverige för att ta över järnbruksverksamheten på Leufsta bruk i Uppland tog han med sig en avsevärd mängd tryckta notalbum och handskrifter. Väl i Sverige kom Charles De Geer snabbt in i den kungliga hovkretsen i Stockholm. Familjen besökte Operan och Riddarhusets konserter. Samtidigt klingade kammarmusik i salongerna på Leufsta bruk. Musikalierna innefattar notalbum med Locatelli och Vivaldi, eleganta partitur med sceniska verk av Rameau, verk av svenska hovmusiker, psalmböcker, handskrivna arrangemang av menuetter, övningar i generalbas samt en mängd anonyma verk. Kanske är Charles De Geer själv representerad bland Leufstamusikaliernas kompositörer.

Välkommen!

Rebecka Karlsson