Speldagar på Kristinehovs Malmgård 22-24 oktober 2021

Publicerat 6 september 2021.

Tema: ”1601 – 1799 Suite – Sonata – Sinfonia … framväxten av en självständig instrumentalmusik”

Det musikaliska temat för speldagarna denna gång symboliseras av trenne S = ”Suite – Sonata – Sinfonia” och spänner över de 200 första åren av den självständiga instrumentalmusiken, från födelse till ungdomstid. Det blir en praktisk tidsresa genom repertoaren med olika genrer av den musik som sammanfaller med violinens guldålder och med de nya tankar som föddes vid 1600-talets början om en musik utan ord, men med förmåga att väcka alla de affekter och känslor som en text kunde förmedla … bara mer mångfacetterat och djupare! Det blir musik av kända som okända kompositörer … för olika besättningar. Låtlista kommer att komma som svar när du anmält dig! Vi musicerar i a=415 vilket innebär att om man är blåsare så krävs ett instrument som är stämt cirka 415.

Instrument som är aktuella i denna repertoar: violiner, violor, violonceller, kontrabasar, traverser, oboer, fagotter
och horn samt cembalo/ hammarklaver. Stråket får mycket gärna använda sensträngar!


Program
• Vi samlas kl 11:45 fredagen den 22 oktober för att mingla, inta en lunch
och ställa i ordning.
• Spel 13–15, då vi tar fikapaus.
• Ca. 15:30–18 spel, middag 18 varpå vi idkar ”Nach-Spiel” till max 21.
• Lördag och söndag börjar vi med kaffe vid 9:30 för att riva igång spelandet
vid 10.
• Lunch 12, middag kl 18 med ”Nachspiel ad libitum”.
• Ett litet sällskapsdans-pass till egenhändigt spelad dansmusik från
1641–1771 under Anna Löfgrens handfasta instruktion är också planerad
till lördagen.


Vi tänkte oss kanske inte ha någon offentlig musikstund denna gång utan satsa på att spela så mycket som vi bara orkar och att i stället förlänga söndagen med middag och gemytligt samkväm fram till ca kl 19:30. Hoppas att detta upplägg ska fungera framför allt för er som har längre resor till och från speldagarna! Kostnad inkl alla måltider: Medlem i FFTM 800:- icke medlem 1000:-.
Anmälan senast den 30 september = inbetalning till FFTM:s Plusgiro 834 98 45-1 (Ange Speldagar oktober -21.

Instrument, kontaktuppgift, dvs mailadress och telefon och ev. matpreferenser.) Obs att deltagarantalet kan komma att begränsas på grund av de eventuella restriktioner som kommer att råda för perioden oktober. Anmäl dig därför gärna så tidigt som möjligt för att vara säker på din plats! Kontakta Rebecka eller Bernt om du önskar noter i förväg – Obs alla stycken kommer dock inte att vara spikade i förväg!

Välkommen!

Bernt Malmros, Rebecka Karlsson