Speldagar 9–11 februari 2024 på Kristinehovs Malmgård i Stockholm på temat ”1774”.

Publicerat 12 januari 2024.

Speldagar ”1774” – Sinfonior och operaouvertyrer runt ett händelserikt år. 1774 är alltså det tidsmässiga navet som repertoaren för dessa speldagar kretsar kring. Det är årtiondena runt detta år som instrumentala sinfonior och ouvertyrer komponeras som finner nya vägar och uttryckssätt.

Tid och plats: Kristinehovs malmgård, invid Hornstull, Stockholm, fredag kväll 17.30 den 9 februari till söndag eftermiddag den 11 februari cirka 16.00. Söndagen är Kultursöndag och vi kan då spela upp något från dagarna
som avslutning som traditionellt informell konsert. Vi inleder dagarna med gemensam middag och en lättsam uppvärmande spelkväll.
Stämton som vanligt a=415, d.v.s. en halv ton under dagens gängse a. Alla historiska orkesterinstrument eller instrument stämda 415 välkomna (inkl. ackord-
instrument som cembalo och luta – vi vill även ge blockflöjter möjlighet att medverka, då colla parte med oboer, traverser eller violiner).
Konsertmästare är Johannes Jacobsson.

Grundrepertoar
1. Fredrik den Store: Sinfonia i D (1750-tal)
2. Pierre van Maldere: Sinfonia op IV no 1 g-moll
(1760-tal)
3. Francesco Uttini: Sinfonia G-dur (1770-tal)
4. Marianne Martinez: Ouverture till oratoriet Isacco
(1780-tal)
5. Lucile Gretry: Ouverture till Le marriage d´Antonio
(1780-tal)
6. Giovanni Amadeo (JG) Naumann: Ouvertyr till
operan Cora och Alonzo (1780-tal)
7. Georg Joseph Vogler: Ouvertura d-moll (1790-tal)

Preliminärt schema

Fredag 9 februari
17.30–ca 21 Samling, middag och 1:a spelsession
Lördag 10 februari
10–12 Samling och 2:a spelsession
12–13 Lunch
13–15 3:e spelsession
15–15.30 Kaffe
15.30–17.30 4:e spelsession
18–21 Middagssupé med musikaliska improvisationer
Söndag 11 februari
10–12 5:e spelsession
12–13 Lunch
13–14 6:e spelsession
14–15 Kaffe
15–16 Vi spelar favoriter från helgen vid Kultursöndag
på Kristinehov. Fritt inträde för allmänheten/
medlemmar.

Kostnad inkl. måltider och fika för FFTM-medlemmar: 950 kronor. Icke medlemmar: 1 250 kronor. Meddela om du har speciella matallergier eller liknande. Ange också
ditt instrument samt meddela din e-postadress så att vi kan skicka noter som pdf-filer till dig. OBS! Betalningen som är bindande ska vara insatt på FFTM:s plusgirokonto 834 98 45-1 senast den 26
januari 2024.
För mer info: Bernt Malmros (bernt.malmros@live.se)
J G Naumann: Ouvertyren till operan ”Cora och Alonzo” 1782. och/eller Sven Ove Hansson (soh@kth.se).