Solmisationsdag 5 oktober 2019

Publicerat 15 september 2019.

Solmisationsdag med Tabea Schwarz på Kristinehovs Malmgård lördag 5 oktober 10–21.

Tabea Schwarz från Basel höll en mycket uppskattad halv dags work-
shop vid oktoberspelhelgen förra hösten kring den i Sverige nästan
bortglömda konsten att sjunga och spela efter Guidos hand. Deltagarna
i denna spelhelg var eniga om att en hel dags workshop med Tabea vore
mycket önskvärd.

Lördagen den 5 oktober återkommer Tabea och håller i den önskade solmisationsdagen, som börjar klockan 10 och avslutas med
gemensam middag och samkväm på kvällen. Detta är ett arrangemang för alla kategorier tidig musik- älskare, sångare såväl som instrumentalister. Vi kommer att uppleva hur musiken får en ny nyckel till tolkning som skiljer
sig från vår vana att ”bara spela och sjunga” en notbild!
Kostnad inkl. måltider och kaffe för FFTM-medlemmar 300 kronor, icke medlemmar 500 kronor. Meddela om du villäta vegetariskt eller har matallergier eller liknande! Ange gärna om du kommer att medta instrument (och vilket/vilka i så fall).
OBS! Betalningen som är bindande ska vara insatt på FFTM:s plusgirokonto 834 98 45-1 senast den 27 september 2019. Skicka också ett mail med samma information till kansli@tidigmusik.com. Detta för att vi så snabbt och effektivt som möjligt ska få vetskap om antalet deltagare och eventuella
önskemål som påverkar planeringen.

Bernt Malmros