Nominera till Mungigan!

Publicerat 30 november 2021.

Mungigan har sedan 2001 delats ut som en hedersutmärkelse till personer eller organisationer som verkar i föreningens anda för att föra ut den tidiga musiken och göra den känd i Sverige och internationellt. Varje år utser styrelsen bland föreslagna kandidater en pristagare, som de senaste åren fått sitt pris i samband med Stockholm Early Music Festival i juni. På föreningens hemsida kan du läsa om tidigare pristagare.
Föreningens styrelse välkomnar medlemmar från hela landet att inkomma med förslag på kandidater
för 2022. Förutom namnet på personen, skriv en motivering på minst 4–5 meningar som beskriver vad han
eller hon har gjort för att förtjäna utmärkelsen. Skicka gärna referensmaterial på personen också, till exempel
länk till webbplats, artiklar m m.
Skicka dina förslag senast den 1 april 2022 till Föreningen för Tidig Musik, Kristinehovsgatan 6, 117 29
Stockholm eller mejla till kansli@tidigmusik.com