Nominera till Årets Mungiga

Publicerat 17 mars 2018.

Mungigan har sedan 2001 delats ut som en hedersutmärkelse till personer eller organisationer som verkar i föreningens anda för att föra ut den tidiga musiken och göra den känd i Sverige och även internationellt.

Varje år utser styrelsen i samband med årsmötet bland föreslagna kandidater en pristagare, som får sitt pris tilldelat vid Stockholm Early Music Festival i juni. Läs mer om tidigare pristagare här.

Föreningens styrelse är tacksam om medlemmar från hela landet inkommer med förslag på tilltänkta priskandidater för 2015. Förutom namnet på personen, skriv en motivering på minst 4–5 meningar som beskriver vad han eller hon har gjort för att förtjäna utmärkelsen. Skicka gärna referensmaterial på personen också, till exempel länk till webbplats, artiklar och så vidare.

Skicka Dina förslag senast den 1 maj 2018
till Föreningen för Tidig Musik, Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm
eller mejla till kansli@tidigmusik.com