Midvinterspel i Göteborg 14–16 januari 2022

Publicerat 9 november 2021.

När vintern är som mörkast har Föreningen för Tidig Musik glädjen att inbjuda till speldagar i Göteborg, fredagen den 14 januari till söndagen den 16 januari 2022! I gemenskapen kring samspelet och den tidiga musiken lyser vi upp årets mörka del. Vi musicerar tillsammans på ett otvunget och avspänt sätt, Rebecka Karlsson och Bernt Malmros leder spelet och vi pratar om barockens uppförandepraxis, olika sorters artikulation och olika kännetecken för just barockspel.

Huvudfokus kommer denna gång att ligga på 1600-talsmusik med inslag av tidigt 1700-tal, det blir musik av bl. a Uccellini, Schop, Torelli, Purcell och Charpentier. Somliga noter kan skickas ut i förväg, somliga delas ut på plats. Tid kommer också finnas för sedvanligt speldagsjam, där kanske också några vintriga överraskningar kan dyka upp, och dit du själv gärna kan ta med noter du vill att vi spelar tillsammans. Du som har ett instrument som är stämt i A=415 Hz och som passar till denna epoks musik är välkommen att delta i spelet, och spelar du inget instrument är du välkommen att delta som auskultant!

Vi håller till i Redbergskyrkan, Landerigatan 9 i Göteborg dit man till exempel tar sig med spårvagn linje 1 eller 3, hållplats Stockholmsgatan. På söndagen kl. 11 medverkar vi i kyrkans gudstjänst, där vi framför några av styckena vi spelar under helgen. Var och en ordnar och bekostar själv sina måltider under dessa dagar, vi har tillgång till kök med mikrovågsugn i kyrkan. På kvällarna kan vi boka bord på en passande restaurang för en gemensam middag för den som önskar följa med på det.

Föreningen bjuder alla deltagare på fika i kyrkan under dagarna och som vi hjälps åt att ordna. För tips om lämpligt boende i närheten kan nämnas Apple Hotel på Torpavallsgatan nära E20 till Stockholm, hållplats Kaggeledstorget med spårvagn 1 och 5 (fem hållplatser från Stockholmsgatan där Redbergskyrkan befinner sig) eller Hotel Örgryte, Danska Vägen 70, hållplats Kärralundsgatan med buss 62 från Redbergsplatsen respektive Brunnsparken. En bit bort men centralt finns också Göteborgs Vandrarhem och Slottsskogens Hostel som ytterligare alternativ.

För frågor kontakta: rebeckakarlsson@hotmail.com.


Preliminär tidsplan


14 januari
14:00 Samling, spelet börjar
16:00 Fikapaus
16:30 Spelpass
19:00 Gemensam middag på
restaurang för den som vill


15 januari
10:00 Spelpass
13:00 Lunchpaus
14:00 Spelpass
16:00 Fika
16:30 Spelpass
19:00 Gemensam middag på
restaurang för den som vill

16 januari
9:30 Genrep
11:00 Spel i gudstjänsten
12:15 ca Lunchpaus
13:00 Spelpass
15:00 Fika
15:30 Spelpass
17:00 Slut


Kostnad Medlem 200 kr, icke medlem 500 kr. Anmälan Sätt in avgiften på föreningens plusgirokonto
834 98 45-1 senast den 7 januari 2022. Ange ”Midvinterspel”, namn, kontaktuppgifter och instrument.

Varmt välkommen!
Rebecka Karlsson, Bernt Malmros och Ingela Linderå