”Grand Tour – renässans och tidig barock Europa runt”

Publicerat 7 mars 2024.

Detta sjätte år sedan vår numera väletablerade och populära tidigmusik-kurs startade, vill vi fördjupa oss i renässans och tidig barock Europa runt. Vi fokuserar på kammarmusik – kom med din redan existerande grupp eller om du inte har någon sådan: anmäl dig ändå, så sätter vi samman lämpliga grupper i god tid innan kursstart. Både amatörer och professionella är välkomna – vi tror och vet att man på olika sätt kan inspirera varandra och utbyta erfarenheter från sina olika utgångspunkter. Ett givande och tagande! Vi har hela fem instruktörer/lärare, alla mycket erfarna och skickliga interpreter, representerande grupper som Höör Barock, Drottningholms barock- ensemble, Concerto Copenhagen, Lipparella: EmelieRoos, blockflöjter; Hannah Tibell, barockviolin, barockviola; Louise Agnani, barockcello, viola da gamba; Olof Larsson, violone, viola da gamba; Eva Meyer Hagberg, cembalo, orgel, continuospel. Vi musicerar i stämning A=415 Hz.
I kursen ingår även uppmjukande QiGong varje morgon, enskilda lektioner, kvällsaktiviteter som anföranden kring årets tema – både musikhistoriskt och rörande angränsande konstformer vid tiden: bildkonst,teater, dans – ”barockpub”, instrumentpresentationer med mera.

Kostnad: 4000 kronor, medlemmar i FFTM 3600 kronor, studerande 3000 kronor, allt inklusive kost och logi.
Kursplats: Byahuset Huan, Karlins väg 20, mitt emot Huaröds Lanthandel, samt några ytterligare lokaler längs samma gata. Tågdestination: Kristianstad Centralstation. Flygplats: Kristianstad Österlen Airport, dit det är osäkert om det verkligen går några lämpliga flyg. Är man absolut tvungen att flyga, kan man i så fall bli hämtad på Sturup, Malmö. Anmälan till: maritbergmansandklef@hotmail.com senast den 1 maj 2024. Ange kontaktuppgifter, musikalisk bakgrund och hur bekväm du känner dig med a vista-spel (för att kunna sätta ihop lämpliga grupper). Ange också eventuella livsmedels- och andra allergier.
Kursavgiften inbetalas i samband med anmälan senast den 1 maj 2024 på bankgiro 5348-2956. Glöm ej att ange ditt namn och ”Tidigmusik-kurs” vid inbetalning. Begränsat antal platser!
Frågor besvaras av Marit Bergman Sandklef, 070- 7382197 (eller mail) och Per Sandklef, 070-4401904.

 

Mycket varmt välkomna!
Kultur i Huaröd genom Marit och Per Sandklef