Generös donation från Joculatores Upsalienses till FFTMs stipendieverksamhet

Publicerat 29 april 2024.

Föreningen Joculatores Upsalienses har generöst beslutat att donera sina innestående medel och fortlöpande royalty från skivinspelningar till Föreningen för Tidig Musiks stipendieverksamhet, vilket föreningen tacksamt har mottagit och tagit på sig ansvar att förvalta. De skriver som följer om donationen:

Vår önskan är att medel ur denna donation må disponeras av Föreningen för Tidig Musik enligt dess regler för utdelning av stipendier och bidrag. Vid utdelningen av medel anges att källan är en donation från Joculatores.

Joculatores och deras musik

När Joculatores i slutet av 60-talet började bli kända lite varstans i Sverige var det delvis genom att de introducerade ett nytt sätt att umgås med både publik och musik. De första framträdandena skedde inom Uppsala nationslivs ram, och det studentikosa kom att bli ett kännemärke utan att därför kraven på äkthet kom i kläm. På konserterna presenterades de för gemene man exotiska instrumenten utförligt och man berättade om musiken och om sångtexternas innehåll på ett lättsamt och humoristiskt sätt, ofta med inslag av gyckel och narrupptåg. Under de 40 år som Joculatores har varit verksamma, med skolkonserter runtom i Sverige, ett flertal turneer utomlands, konserter i slott och museer, framföranden av kyrkomusik från medeltid och renässans och med radio/TV – och skivinspelningar har gruppen bidragit till att sprida intresse för de äldre tidernas musik. /texten delvis hämtad ur jubileumsprogram vid 25-årsjubileet 1990/

Uppsala som ovan å Joculatores vägnar
Ola Persson, ”Joculator emeritus”