Barockkurs i sång och generalbas 6-8 september

Publicerat 17 maj 2024.

Föreningen för Tidig Musik, i samarbete med Folkuniversitetet och Umeå Barockensemble, bjuder in till en kurs för sångare, organister, cembalister, barockcellister, gambister, violonespelare (barockkontrabas) och fagottister, som behärskar sittinstru-
ment väl och vill utforska basso continuo och den tidig barocken stilistiskt.

Vi kommer att arbeta med repertoar från den tidigabarockens Italien, en spännande epok där en ny musikstil utvecklades, med texten i centrum. Vi djupdykeri den tidiga italienska barockens ornamentering, och dess målande, textnära interpretation med tonsättare som Barbara Strozzi, Claudio Monteverdi, Francesca Caccini, Girolamo Frescobaldi med flera. I generalbaspelet utforskar vi hur vi kan utforma och differentiera baslinjen för att på bästa sätt understödja sången och föra det musikaliska skeendet framåt. Vi arbetar med baslinjens olika funktioner: harmonik, rytmik, betoningar och artikulation såväl som dess melodiska element.

När: Fredag 6 september kl. 16 till söndag 8 september kl. 16.
Var: Folkuniversitetets lokaler centralt i Umeå.
Hur: Vi inleder på fredagen med ett seminarium om stilen, drillar, ornament, och om grunderna i generalbasspel, för att senare på kvällen börja musicera tillsammans i små grupper. Under kursens gång kommer varje grupp att få undervisning av alla tre kursledare. En del av undervisningen kommer att ske i masterclassform, så att vi kan lära oss av att lyssna på varandra. Söndagen
avslutas med en konsert i Folkuniversitetets aula, dit vi kan bjuda vänner och bekanta.

Resa, kost och logi: Kursdeltagarna ordnar själva med kost, logi och resor. Det finns ett kök i lokalerna, alternativt restauranger i närheten.

Pris: 1000 kronor för icke-medlemmar, 700 kronor för medlemmar.
Anmälan: Anmäl dig senast den 30 juni genom att kontakta Peter Wester på Folkuniversitetet via mejl (peter.wester@folkuniversitetet.se) eller ringa 090-711419. Du ombeds skriva en kort text med beskrivning av din musikaliska bakgrund och vilket instrument du deltar med. Sångare ska också bifoga en inspelning (till exempel på Youtube eller Soundcloud) för att vi ska kunna välja lämplig repertoar till var och en. Peter kontaktar er rörande betalning, och vi mejlar ut noter
till er i början av augusti.

Varmt välkomna!