Årsmöte per distans söndag 9 maj 2021

Publicerat 7 april 2021.

Föreningen för Tidig Musik kallar till Årsmöte Söndag 9 maj 2021 kl 17.30.
UPPDATERING: Notera att årsmötet blir på distans på grund av pandemin.

Eftersom årsmötet blir på distans måste du anmäla dig i förväg. Du gör detta genom att skicka ett mejl till kansli@tidigmusik.com senast 1 maj med ämnet ”Årsmöte”. De som anmält sig kommer få en mejlinbjudan med länk till Zoom-mötet. Injudan kommer också innehålla instruktioner för hur man kan medverka i mötet per telefon, om man föredrar det.

Tidiga Musikens Dag som tidigare planerats till samma dag flyttas till hösten, och supén som planerats blir tyvärr inte av.

Valberedningen tar tacksamt emot förslag till nya styrelseledamöter. Förslag kan lämnas per e-post till valberedningen: Eva Granstedt (eva.m.granstedt@outlook.com) eller per post till Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm. Märk kuvertet ”Valberedning”.


Med reservation för ändringar p.g.a. coronapandemin