Årsmöte Söndag 8 maj 2022

Publicerat 19 februari 2022.

Föreningen för Tidig Musik kallar till Årsmöte Söndag 8 maj 2022 kl 17.30 på Kristinehovs Malmgård
Samma dag anordnas Tidiga Musikens Dag och efter årsmötet väntar en festsupé.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag till nya styrelseledamöter. Förslag kan lämnas
per e-post till valberedningen, Eva Granstedt och Alexandra Hibolin (valberedning@tidigmusik.com)
eller per post till Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm.
Märk kuvertet ”Valberedning”.


Med reservation för ändringar p.g.a. coronapandemin