Årsmöte Söndag 7 maj 2023

Publicerat 15 december 2022.

Samma dag anordnas Tidiga Musikens Dag och efter årsmötet väntar en festsupé.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag till nya styrelseledamöter. Förslag kan lämnas
per e-post till valberedningen, Alexandra Hibolin och Lars Jonsson (valberedning@tidigmusik.com)
eller per post till Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm. Märk kuvertet ”Valberedning”.