Årsmöte Söndag 13 maj 2018

Publicerat 26 januari 2018.

Föreningen för Tidig Musik kallar till
Årsmöte Söndag 13 maj 2018 kl 17.30
på Kristinehovs Malmgård.
Samma dag anordnas Tidiga Musikens Dag
och efter årsmötet väntar en festsupé.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag
till nya styrelseledamöter. Förslag kan lämnas
per e-post till valberedningen:
Berndt Andersson (berndt4@hotmail.com)
Eva Granstedt (eva.granstedt@swipnet.se)
eller per post till
Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm.
Märk kuvertet ”Valberedning”.