Tidiga Musikens Dag och Årsmöte Söndag 12 maj 2024

Publicerat 15 februari 2024.

Föreningen för Tidig Musik kallar till Tidiga Musikens Dag och Årsmöte Söndag 12 maj 2024 på Kristinehovs Malmgård.

Öppen Scen kl 13–17. Musiker, sångare och dansare är välkomna att anmäla sig genom att mejla tmd@tidigmusik.com senast den 30 april. Såväl proffs som amatörer är välkomna. Längd för framträdandet: 20 min. Ange vad du vill spela, sjunga eller dansa.

Årsmöte kl 17.30. Valberedningen tar tacksamt emot förslag till nya styrelseledamöter. Förslag kan lämnas per e-post till valberedningen, Alexandra Hibolin och Lars Jonsson (valberedning@tidigmusik.com), eller per post till Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm. Märk kuvertet ”Valberedning”. Eftersom medlemsavgiften inte har höjts på 14 år, kommer styrelsen föreslå en höjning av avgiften för att kompensera för inflationen. Eventuella förändringar av avgiften beslutas vid årsmötet.

Supé kl 19.00. Dagen avslutas med festsupé i den vackra matsalen till självkostnadspris 270 kronor. Anmäl dig till vårt kansli senast den 1 maj på kansli@ tidigmusik.com eller postadress Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm.
Notera att på grund av reducerade medel kan vi inte bjuda deltagare på supé detta år.