Årsmöte Söndag 12 maj 2019

Publicerat 15 mars 2019.

Föreningen för Tidig Musik kallar till Årsmöte Söndag 12 maj 2019 kl 17.30 på Kristinehovs Malmgård. Samma dag anordnas Tidiga Musikens Dag och efter årsmötet väntar en festsupé. Valberedningen tar tacksamt emot förslag till nya styrelseledamöter. Förslag kan lämnas per e-post till valberedningen: Berndt Andersson (berndt4@hotmail.com) Eva Granstedt (eva.granstedt@swipnet.se) eller per post till Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm. Märk kuvertet ”Valberedning”.