Årets Mungiga 2024

Publicerat 6 mars 2024.

Mungigan har sedan 2001 delats ut som en hedersutmärkelse till personer eller organisationer som verkar i föreningens anda
för att föra ut den tidiga musiken och göra den känd i Sverige och internationellt. Varje år utser styrelsen bland föreslagna kandidater en pristagare, som de senaste åren fått sitt pris i samband med Stockholm Early Music Festival i juni.
På föreningens hemsida kan du läsa om tidigare pristagare.

Föreningens styrelse välkomnar medlemmar från hela landet att inkomma med förslag på kandidater för 2024. Förutom namnet på personen, skriv en motivering på minst fyra-fem meningar som beskriver vad han eller hon har  gjort för att förtjäna utmärkelsen.

Skicka gärna referensmaterial på personen också, till exempel länk till webbplats, artiklar med mera. Skicka dina förslag senast den 1 april 2024 till Föreningen för Tidig Musik, Kristinehovsgatan 6, 117 29 Stockholm eller mejla till kansli@tidigmusik.com.