Föreningen för Tidig Musik

är en rikstäckande förening för dig som är intresserad av eller verksam inom tidig musik. Föreningen arbetar för att vara ett nätverk där medlemmarna kan utbyta kunskap och erfarenheter. Föreningen verkar för att främja den tidiga musiken i det svenska musiklivet, stödjer unga musiker genom utdelande av årliga stipendier, och hedrar årligen en betydelsefull representant för den tidiga musiken genom utmärkelsen ”Årets Mungiga”.

Tidskriften Tidig Musik

är den enda tidskrift i Sverige som specialiserar sig på musik från antik till tidig romantik. Tidig Musik utkommer fyra gånger per år och vill främja intresset för och utövandet av den tidiga musiken. Här finns aktuella reportage, debatter, intervjuer och vetenskapliga artiklar samt information om kurser och recensioner av skivor, noter och böcker. En tidskrift för såväl den professionella musikern som den nyfikna entusiasten.
Prenumerera och Bli Medlem!

På Gång

Tidig Musik nr 3/2023 Tema HAV

Senaste numret av Tidig Musik är nu ute. Temat är HAV

Läs mer...

Kördag med Svenska Schütz-sällskapet och Föreningen för Tidig Musik.

Göteborg, lördagen den 7 oktober 2023.
En dag för körsångare som vill lära sig mer om musik från det tidiga 1600-talet, anordnad av Svenska Schütz-sällskapet och Föreningen för Tidig Musik! Under dagen sjunger vi musik av bl.a. Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein och William Byrd.

Läs mer...

Speldagar i Jämtland 29 september–1 oktober 2023

FFTM har återigen glädjen att inbjuda till speldagar i vackra Jämtland 29 september–1 oktober 2023.

Läs mer...