Föreningen för Tidig Musik

är en rikstäckande förening för dig som är intresserad av eller verksam inom tidig musik. Föreningen arbetar för att vara ett nätverk där medlemmarna kan utbyta kunskap och erfarenheter. Föreningen verkar för att främja den tidiga musiken i det svenska musiklivet, stödjer unga musiker genom utdelande av årliga stipendier, och hedrar årligen en betydelsefull representant för den tidiga musiken genom utmärkelsen ”Årets Mungiga”.

Tidskriften Tidig Musik

är den enda tidskrift i Sverige som specialiserar sig på musik från antik till tidig romantik. Tidig Musik utkommer fyra gånger per år och vill främja intresset för och utövandet av den tidiga musiken. Här finns aktuella reportage, debatter, intervjuer och vetenskapliga artiklar samt information om kurser och recensioner av skivor, noter och böcker. En tidskrift för såväl den professionella musikern som den nyfikna entusiasten.
Prenumerera och Bli Medlem!

På Gång

Tidig Musik nr 2/2021 Tema (O)LIKA

Senaste numret av Tidig Musik är nu ute. Temat är (O)LIKA

Läs mer...

Notsamling öppnas för FFTM:s medlemmar

Läkaren och trumpetaren Åke Öst gör sin notsamling tillgänglig för FFTM:s medlemmar.

Läs mer...

Årsmöte per distans söndag 9 maj 2021

Föreningen för Tidig Musik kallar till Årsmöte Söndag 9 maj 2021

Läs mer...