Föreningen för Tidig Musik

är en rikstäckande förening för dig som är intresserad av eller verksam inom tidig musik. Föreningen arbetar för att vara ett nätverk där medlemmarna kan utbyta kunskap och erfarenheter. Föreningen verkar för att främja den tidiga musiken i det svenska musiklivet, stödjer unga musiker genom utdelande av årliga stipendier, och hedrar årligen en betydelsefull representant för den tidiga musiken genom utmärkelsen ”Årets Mungiga”.

Tidskriften Tidig Musik

är den enda tidskrift i Sverige som specialiserar sig på musik från antik till tidig romantik. Tidig Musik utkommer fyra gånger per år och vill främja intresset för och utövandet av den tidiga musiken. Här finns aktuella reportage, debatter, intervjuer och vetenskapliga artiklar samt information om kurser och recensioner av skivor, noter och böcker. En tidskrift för såväl den professionella musikern som den nyfikna entusiasten.
Prenumerera och Bli Medlem!

På Gång

Midvinterspel i Göteborg 14–16 januari 2022

När vintern är som mörkast har Föreningen för Tidig Musik glädjen att inbjuda till speldagar i Göteborg,
fredagen den 14 januari till söndagen den 16 januari 2022!

Läs mer...

Tidig Musik nr 3/2021 Tema STRÄNG

Senaste numret av Tidig Musik är nu ute. Temat är STRÄNG

Läs mer...

Speldagar på Kristinehovs Malmgård 22-24 oktober 2021

Det musikaliska temat för speldagarna denna gång symboliseras av trenne S = ”Suite – Sonata – Sinfonia” och spänner över de 200 första åren av den självständiga instrumentalmusiken, från födelse till ungdomstid.

Läs mer...