Om tidskriften

Tidskriften TIDIG MUSIK utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom tidig musik-livet. Här finns intervjuer med och artiklar av artister, forskare, pedagoger, producenter och andra aktiva inom den tidiga musiken. Återkommande inslag är en skivkrönika, festivalinformation, konsertkalendarium och, i årets första nummer, en kurskatalog.

Ansvarig utgivare för tidskriften Tidig Musik är Hillevi Hogman.

Utgivning 2022

Nummer, Tema, Utgivningsdatum, Manusstop

1/2022, DRAMATIK, 10 mars, 31 januari

2/2022, MILJÖ, 27 maj, 12 april

3/2022, PORTUGAL, 15 september, 31 juli

4/2022, HIMMEL, 15 december, 31 oktober

Prenumerera på tidskriften Tidig Musik