Om tidskriften

Tidskriften TIDIG MUSIK utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom tidig musik-livet. Här finns intervjuer med och artiklar av artister, forskare, pedagoger, producenter och andra aktiva inom den tidiga musiken. Återkommande inslag är en skivkrönika, festivalinformation, konsertkalendarium och, i årets första nummer, en kurskatalog.

Ansvarig utgivare för tidskriften Tidig Musik är Birgitta Wennerström.

Utgivning 2019

Nummer, Tema, Utgivningsdatum, Manusstop

1/2019, NORM, 14 mars, 25 januari

2/2019, TRYCK, 23 maj, 7 april

3/2019, DOLD, 12 september, 26 juli

4/2019, TILLSAMMANS, 12 december, 25 oktober

Prenumerera på tidskriften Tidig Musik