Om tidskriften

Tidskriften TIDIG MUSIK utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom tidig musik-livet. Här finns intervjuer med och artiklar av artister, forskare, pedagoger, producenter och andra aktiva inom den tidiga musiken. Återkommande inslag är en skivkrönika, festivalinformation, konsertkalendarium och, i årets första nummer, en kurskatalog.

Ansvarig utgivare för tidskriften Tidig Musik är Birgitta Wennerström.

Utgivning 2017

Nummer Tema Utgivningsdatum Manusstopp
1/2017 VANDRING 9 mars 25 januari
2/2017 KONSERT  26 maj  20 april
3/2017 TRÄFF 14 september 31 juli
4/2017 FRED 14 december  31 oktober

Prenumerera på tidskriften Tidig Musik