Om tidskriften

Tidskriften TIDIG MUSIK utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom tidig musik-livet. Här finns intervjuer med och artiklar av artister, forskare, pedagoger, producenter och andra aktiva inom den tidiga musiken. Återkommande inslag är en skivkrönika, festivalinformation, konsertkalendarium och, i årets första nummer, en kurskatalog.

Ansvarig utgivare för tidskriften Tidig Musik är Birgitta Wennerström.

Utgivning 2018

Nummer, Tema, Utgivningsdatum, Manusstop

 

1/2018, ANONYMA, 8 mars, 25 januari

2/2018, VÄXA, 31 maj, 20 april

3/2018, ELD, 13 september, 31 juli

4/2018, FÖRNYELSE, 13 december, 31 oktober

 

Prenumerera på tidskriften Tidig Musik