Om tidskriften

Tidskriften TIDIG MUSIK utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom tidig musik-livet. Här finns intervjuer med och artiklar av artister, forskare, pedagoger, producenter och andra aktiva inom den tidiga musiken. Återkommande inslag är en skivkrönika, festivalinformation, konsertkalendarium och, i årets första nummer, en kurskatalog.

Ansvarig utgivare för tidskriften Tidig Musik är Hillevi Hogman.

Utgivning 2020

Nummer, Tema, Utgivningsdatum, Manusstop

1/2020, MAKT, 12 mars, 24 januari

2/2020, UNDER, 8 juni, 17 april

3/2020, CENTRUM, 10 september, 31 juli

4/2020, HARMONI, 10 december, 28 oktober

Prenumerera på tidskriften Tidig Musik