INSTÄLLT! Kristinehovs Malmgård 21 – 22 november 2020

Publicerat 5 november 2020.

Sturm und Drang

Sommarens speldagar i Kivik blev vi med tunga hjärtan nödgade
att ställa in. När vi insåg detta trista faktum lyckades det oss att
hitta ett ersättningsdatum i november och att boka in oss på
Kristinehovs Malmgård (förannonserat även i TM #2).
Det musikaliska temat för novemberspeldagarna är detsamma
som för Kiviksdagarna. Tonvikten ligger alltså på symfonisk
musik från tiden kring 1770. Ledare är Rebecka Karlsson och
Bernt Malmros.
Vi musicerar i a=415 vilket innebär att om man är blåsare
så krävs ett instrument som är stämt ca 415. Instrument som
är aktuella i denna repertoar: violiner, violor, violonceller,
kontrabasar, traverser, oboer, fagotter och horn samt cembalo/
hammarklaver. Stråket får mycket gärna använda sensträngar!
Vi samlas lördagen 21 november kl 11.30 för att mingla och
ställa i ordning. Kl 12 är det lunch. Spel 13–15 och sedan fikapaus.
Cirka 15.30–18 spel, middag 18 varpå vi idkar Nach-Spiel till
max 22. Söndagen börjar vi med kaffe vid 9.30 för att riva igång
spelandet vid 10. Lunch 12. Sedan samma upplägg som gårdagen.
Vi tänkte oss att inte ha någon offentlig musikstund denna gång
(50-personersregeln), utan istället förlänga söndagen med middag
och gemytligt samkväm fram till kl 20. Hoppas att detta upplägg
ska fungera framför allt för er som har längre resor till speldagarna!
Vi tänkte officiellt öppna speldagarna denna gång för lyssnande
deltagare. Som sådan kommer du givetvis att bli inkluderad i
skapandeprocessen och samvaron.
Kostnad inkl alla måltider: Medlem i FFTM 800:-, icke
medlem 1100:-. Lyssnande medlem 600:-, icke medlem 800:-.
Anmälan senast den 6 november = inbetalning till FFTM:s
Plusgiro 34 98 45 -1. (Ange Speldagar nov. Instrument,
kontaktuppgift och ev. matpreferenser).
Kontakta Rebecka eller Bernt om du önskar noter i förväg.
OBS! Alla stycken kommer dock inte att vara spikade i förväg!


Bernt Malmros, Rebecka Karlsson och Erik Rynell