Speldagar i Kivik den 16–18 juli 2019

Publicerat 15 februari 2019.

I sommar kommer Föreningen för Tidig Musik åter att arrangera speldagar ”Orkester 1769” (250-årsperspektivet) i sköna Österlen i Skåne. Platsen är Kiviks kapell som ligger naturskönt vid Hanöbuktens strand och är en mycket ändamålsenlig lokal. Det musikaliska temat denna gång kretsar främst kring stilen ”Storm och trängtan” eller ”Sturm und Drang” som är den gängse musikaliska termen. Tonvikten kommer att ligga på symfonisk musik av extroverta tonsättare som Johann Christian Bach, Carl Friedrich Abel, Georg Joseph Vogler, Joseph Haydn och Jean Baptiste Vanhal. Ledare är Bernt Malmros och Rebecka Karlsson. Vi musicerar avspänt i a=415 vilket innebär att om du är blåsare så krävs ett instrument som är stämt så. Stråk är anpassningsbara i tonhöjd. Sensträngar är ett plus men inte ett krav. Instrument som avses: stråk: violiner, violor, violonceller kontrabasar & blås: traversflöjter, oboer, fagotter och horn. Dessutom planeras spelsamarbeten med fackfolk från Skåne-Själland-regionen. Musik i Syd är vår samarbetspartner inom ramen för ”Musik i Kivik”. Eftersom Kiviks marknad delvis sammanfaller med speldagarna rekommenderas deltagarna att boka boende så tidigt som möjligt. Vi ser även fram emot ett så tidigt deltagarbokande av dig som möjligt då det underlättar planering i detalj! Speldagarna börjar i Kiviks kapell tisdagen den 16 juli kl. 10 och slutar torsdagen den 18 juli ca. kl. 15 efter en liten lunchkonsert som vi bjuder på med några valda stycken från dagarna. Kostnad för dagarna inklusive luncher o middagar: Medlem i FFTM 800 kronor, icke medlem 1100 kronor Anmälan senast den 12 juni = inbetalning till FFTM:s plusgirokonto 834 98 45-1 (ange Kivik, namn, kontaktuppgift, instrument och eventuella matpreferenser ) Tips/reservering på boende kan fås av Erik Rynell, speldagarnas organisatoriska ”primus motor” som har preliminärbokat ett antal boenden: erynell1@me.com, tel 0706611970.

Välkomna!

Erik Rynell, Rebecka Karlsson och Bernt Malmros