Speldagar i Kivik 17–19 juli 2020

Publicerat 4 mars 2020.

Även i sommar kommer Föreningen för Tidig Musik att arrangera speldagar ”Orkester 1770” (250-årsperspektivet) på sköna Österlen i Skåne. Platsen är Kiviks kapell som ligger vid Hanöbuktens strand och är en mycket ändamålsenlig lokal. Speldagarna arrangeras i samarbete med Musik i Syd och Kiviks församling. Det musikaliska temat kretsar främst kring stilen ”Storm och trängtan” eller ”Sturm und Drang” som är den gängse musikaliska termen. Tonvikten kommer att ligga på symfonisk musik. Ledare är Bernt Malmros och Rebecka Karlsson. Vi musicerar avspänt i a=415 vilket innebär att om du är blåsare så krävs ett instrument som är stämt så. Sensträngar är ett plus men inte ett krav. Instrument som avses: stråk: violiner, violor, violonceller, kontrabasar & blås: traversflöjter, oboer, fagotter och horn. Vi ser även fram emot ett så tidigt deltagarbokande av dig som möjligt då det underlättar planering i detalj! Speldagarna börjar i Kiviks kapell den 17 juli kl. 10 och slutar söndagen den 19 juli c:a kl. 15 efter en liten lunchkonsert med valda stycken från dagarna. Kostnad inklusive luncher o middagar: Medlem i FFTM 800 kronor, icke medlem 1100 kronor Anmälan senast den 12 juni = inbetalning till FFTM:s plusgirokonto 834 98 45-1 (ange Kivik, namn, kontaktuppgift, instrument och eventuella matpreferenser) För närmare upplysningar, kontakta Erik Rynell, erynell1@me.com, tel 0706611970.  Den spelsugne kan sedan fortsätta direkt till Huaröd och delta i kursen där den 20–22 juli.

Välkomna! 

Erik Rynell, Rebecka Karlsson och Bernt Malmros