Notsamling öppnas för FFTM:s medlemmar

Publicerat 17 maj 2021.

Läkaren och trumpetaren Åke Öst läste medicin vid Karolinska Institutet 1964-70 och disputerade 1984.
Parallellt med detta gick han trumpetklassen vid dåvarande Kungliga Musikhögskolan 1965-68.
Här berättar han om sitt musikliv och om sin notsamling, som han nu gör tillgänglig för FFTM:s medlemmar.

Ake-Osts-notsamling-2-5.pdf