Medlemshelg i Göteborg 22–24 februari 2019

Publicerat 2 december 2018.

Medlemshelg i Göteborg 22–24 februari 2019.
Föreningen för Tidig Musik (FFTM) har glädjen att bjuda in till en medlemshelg i Göteborg i februari 2019.
I dagarna tre organiseras olika aktiviteter, som innehåller föredrag, konserter och samspel.
Välkommen att delta hela helgen eller i det du finner mest lockande.

Fredag 22 februari
Visning av Göteborg Baroques nybyggda claviorganum,
föredrag samt konsert.

Claviorganumvisning
I renässans- och barockmusik förekommer två olika typer av
klaverinstrument. Instrument med strängar, till exempel cembalo,
virginal och spinett, eller instrument med pipor såsom
orgel och regal. Från 1500-talet kombineras dessa instrumenttyper
till så kallade claviorganum, instrument med både pipor och
strängar som förenar orgelns ihållande ton med cembalons
tonattack, bland annat Händel lär ha använt detta instrument.
Göteborg Baroques konstnärlige ledare Magnus Kjellson, Joel
Speerstra och orgelbyggare Mats Arvidsson (bilden) visar och
berättar om ensemblens alldeles nybyggda instrument!

Föredrag
Forskningspresentation Daniel Stighäll är musiker med
specialisering på historisk musik och doktorand vid Luleå Tekniska
Universitet, Institutionen för konst, kommunikation och
lärande. Daniel håller ett föredrag om sin nu pågående forskning kring
musikalisk gestaltning. För denna forskning mottog Daniel
våren 2018 ett stipendium, ”Bernadotteprogrammet”, som
delades ut av H. M. Konungen.

Solokonsert
Professor Edoardo Bellotti spelar tysk och italiensk solomusik på det rykande
färska instrumentet claviorganum. Bellotti tog diplom i orgel och cembalo
innan han riktade in sina studier på renässans- och barockklaverrepertoar, med särskild
fokus på continuopraxis och improvisation. Han har kombinerat konserterande med musikvetenskaplig forskning och undervisning, och är regelbundet inbjuden till att hålla
seminarier och mästerklasser vid flera musikinstitutioner och universitet i Europa, USA, Japan och Korea.

Bellotti har även gjort flera inspelningar på historiska instrument och som har
rosats av kritiker.
Middag Kvällen avslutas med en gemensam middag där vi får
tillfälle att mötas och samtala om det vi just upplevt.

Tidsplan
16.00 Claviorganumvisning, Tyska Christinae Kyrka, Norra Hamngatan 16
17.30 Forskningspresentation, Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1
19.00 Solokonsert, Edoardo Bellotti, Tyska Christinae Kyrka
21.00 Middag på restaurang Jensens Bøfhus, Norra Hamngatan 20
Avgift 400 kr för medlemmar, 500 kr för icke-medlemmar. (Inkl. middag, varmrätt och dessert, ej dryck.)
Var och en får själv ta sig till de olika platserna under kvällen, ingen gemensam transport ordnas.

I samband med forskningspresentationen kommer det att finnas lite frukt att stoppa i magen.
Anmälan görs senast 14 februari 2019 via insättandet av avgiften på föreningens plusgirokonto 834 98 45-1, ange Claviorganum, samt meddela om du har särskilda matpreferenser (kött, fisk, vegetariskt) eller behöver specialkost.

Lördag 23 februari
Konsert med Göteborg Baroque

Vi får lyssna till musik av Händel och där ensemblens nybyggda claviorganum självfallet har en central roll.

Oratoriet Theodora samt orgelkonsert i g-moll. Theodora är ett av Händel mest dramatiska oratorier och faktiskt det han själv tyckte allramest om. Händel menade att slutkören i andra akten var far beyond Hallelujakören i Messias. Solist i orgelkonserten är Göteborg Baroques konstnärlige ledare Magnus Kjellson.
Tid: 17.00

Plats Tyska Christinae Kyrka, Norra Hamngatan 16 Avgift Medlemmar 300 kronor, icke-medlem 330 kronor.
Efter konserten kan de som vill gå till en närliggande restaurang för trevligt umgänge, samtal och lite förfriskningar
på egen bekostnad! Anmälan görs senast 14 februari 2019 via insättandet av avgiften
på föreningens plusgirokonto 834 98 45-1, ange Theodora. Obs! Exklusivt för FFTM:s medlemmar:
Du som anmäler dig till både fredagens och lördagens aktiviteter erhåller om så önskas ett festivalpass, vilket ger dig tillgång till alla helgens konserter under Göteborg Baroques ”Invigningsdagar
claviorganum”! För program, se www.goteborgbaroque.se För att få ditt festivalpass maila Rebecka Karlsson
senast 14 februari: rebeckakarlsson@hotmail.com

Söndag 24 februari

Speldag

Vi välkomnar alla spelsugna instrumentalister att delta i enspeldag där vi spelar musik från både

1600- och 1700-talet av Gluck, Hassler, Pez, Werner och andra tonsättare, musik som
vi stiftade bekantskap med under spelhelgen och oktoberfesten
på Kristinehovs Malmgård i oktober 2018. Detta sker under FFTM:s ordförande Bernt Malmros och violinisten Rebecka Karlssons ledning. Tonhöjd a = 415 Hz.
Tid 10.00–18.00
Plats Meddelas senare Avgift 200 kr för medlemmar, 300 kr för icke-medlemmar.
Ta med egen matsäck för dagen! För frågor och info maila Bernt: ad.cultura@comhem.se, eller
Rebecka: rebeckakarlsson@hotmail.com.
Anmälan görs senast 14 februari 2019 genom insättandet av avgiften på föreningens plusgirokonto 834 98 45-1, ange
Speldag Gbg. Vill du ta med en vän till någon av helgens aktiviteter så är den
givetvis också välkommen! Den kan anmäla sig tillsammans med din anmälan.

Varmt välkommen till en festlig helg i den tidiga musikens tecken!

Rebecka Karlsson