Kurs och speldagar i Äppelriket 6-11 juli 2018

Publicerat 21 februari 2018.

Kurs och speldagar i Äppelriket

I sommar kommer Föreningen för Tidig Musik att hålla speldagar med ”Orkester

1768” på Österlen i Skåne, i trakterna kring Kivik, i samma anda som de speldagar

som tidigare hållits på Kristinehovs Malmgård i Stockholm. Föreningen för Tidig

Musik kommer också att samarbeta med en tidigmusik-kurs som ges i det idylliska

Huaröd på Linderödsåsen, likaså i östra Skåne. Kursen äger rum den 6–8 juli och

vänder sig till stråkmusiker, amatörer och professionella, som vill förkovra sig på

tidstypiska instrument. Lärare är medlemmar ur Drottningholms barockensemble.

(Se inbjudan nedan.)

Deltagarna kan sedan gå vidare till uppsluppet orkesterspel i ”Orkester 1768” den

9–11 juli. Ledare blir som vanligt Bernt Malmros och Rebecka Karlsson och fokus för

dessa dagar kommer åter att ligga på symfonisk repertoar från den spännande tiden

runt 1770. Dessutom planeras workshops med andra inbjudna barockexperter från

Skåneregionen. Vill man bara välja kursen eller bara speldagarna, går det också bra.

Musik i Syd är med och arrangerar inom ramen för det årliga ”Musik i Äppelriket”.

Mer information kommer, men boka gärna in dagarna 6-11 juli redan nu!

Välkomna!

Erik Rynell, Bernt Malmros och Rebecka Karlsson