Kontakta oss!

Bästa sättet att kontakta oss är per e-post enligt nedan

Ändamål Kontaktadress
Privata radannonser i tidskriften Tidig Musik kansli@tidigmusik.com
Annonser (utom privata radannonser) i tidskriften Tidig Musik annonser@tidigmusik.com
Kalendariet i tidskriften Tidig Musik kansli@tidigmusik.com
Redaktionen för tidskriften Tidig Musik red@tidigmusik.com
Meddelanden till styrelsen ordforande@tidigmusik.com
Frågor om, synpunkter på och önskemål om hemsidan hemsida@tidigmusik.com
Medlemskap, prenumerationer, adressändringar etc. kansli@tidigmusik.com
Övrigt info@tidigmusik.com