Inbjudan till spelträffar med tidig musik

Publicerat 13 februari 2018.

Som ett resultat av vår enkät förra året kommer vi att ordna spelträffar med tidig musik

(medeltid, renässans och barock) våren 2018! Där det passar musikvalet blandar vi

gärna sångare med instrumentalister.

Vi tänkte träffas var 14:e dag, men alla behöver inte komma varje gång utan

arrangemanget är tänkt att vara rätt fritt. Meningen är att vi skall träffas när vi har tid och

lust utan att binda upp oss för en mängd träffar långt fram i tiden.

Till spelträffarna är inte bara medlemmar välkomna utan även, i mån av plats, spelande

anhöriga och vänner.

Repertoar: Före varje spelträff kommer vi att distribuera förslag på noter.

Alla medverkande uppmuntras att komma med egna förslag på musik.

Instrument: Kopior på äldre musikinstrument – stråk, blås och slagverk – men även

moderna instrument är välkomna. Tag med egna notställ!

Stämning: A 440 eller A 415 som vi bestämmer i förväg från gång till gång.

Ledare: Vår ambition är att bjuda in någon ledare till varje möte för att få tolkningshjälp

och inspiration.

Plats: Folkuniversitetet, Första Långgatan 16 B. Hpl Järntorget.

Tid: Onsdag kl 18:30 – 20:30 varannan vecka med start 21 februari.

Paus mitt i, var och en tar med egen fika.

Kostnad: Ingen till att börja med, senare en smärre kostnad för ledare.

Anmälan: Maila el ring Klas el Torsten om detta erbjudande är av intresse!

Ange om datum och tid passar. Senare anmäler man senast två dagar före respektive

tillfälle, med vilket/vilka instrument man vill spela. Sångare anmäler stämläge.

Frågor: Har ni frågor angående arrangemanget kan ni ställa dem till:

Klas Ericson klas.ericson13@bredband.net 072-706 15 14

Torsten Nordander nordander@outlook.com 073-082 74 04

Väl mött!

Torsten Nordander

ordf i Västsvenska Lokalsektionen