Ensemble 1668 10-11 februari 2018

Publicerat 15 november 2017.


Inbjudan till Ensemble 1668

Spelhelg på Kristinehovs Malmgård

10–11 februari 2018

Tid

Lördag 10 februari kl 12-22

Söndag 11 februari kl 10-16

Plats

Kristinehovs Malmgård, Södermalm, Stockholm

Flera medlemmar har efterlyst en spelhelg, likt den som 2018 görs under namnet 1768, men med fokus på tidigare spelrepertoar. Tiden kring 1668 är mycket händelserik inom instrumentalmusiken, varför detta år har få ge namn på denna nya FFTM-satsning. För att så snart som möjligt efterkomma önskemålen vill FFTM ordna speldagar med början under helgen 10-11 februari 2018 på Kristinehovs malmgård. Under helgen kommer vi att spela instrumentalmusik från andra hälften av 1600-talet. Helgen riktar sig främst till stråkmusiker, oboister, blockflöjt- och traversflöjtspelare, cembalister och lutenister. Stämton = 415!

Eftersom 1668 är ledstjärna för helgens spel kommer vi att ha lite speciellt fokus på Dietrich Becker (1623–1679), som förutom sitt långa stadsmusikantskap i Hamburg, även var verksam i Sverige under en period. 1668 lät Becker trycka en samling, 30 sonator och sviter i Hamburg under titeln Musikalische Frühlings-Früchte*. Denna samling ska vi botanisera i. Förutom Becker kommer musik av A Bertali*, J Rosenmüller*, B Marini* och H I F Biber vara aktuell. När vi har mer kännedom om ensemblens sammansättning kommer du att få reda på vilka stycken som lär bli aktuella i första hand. Det kan absolut bli andra stycken också! – kom gärna med förslag!

Under lördag kväll kommer att avhållas en Karolinerkrog i östra flygeln till vilken vi kanske kan tänka oss bidra med något musikalisk inslag. Ur helgens repertoar väljer vi sedan att spela några favoritstycken vid Kultursöndagen, den traditionella tiden 14.30 – cirka 15.10, varefter vi kan avrunda dagarna i caféet. (musikalisk medverkan vid Kultursöndag = ett års medlemskap i FFTM: se ordförandeordet i detta nummer!)

* Partitur, stämmor och revisionsberättelse på Johan Tufvessons hemsida!

Kostnad inkl. måltider och fika för

FFTM-medlemmar:500 kronor

Icke medlemmar: 700 kronor

OBS! Betalningen som är bindande ska vara insatt på FFTM:s plusgirokonto 834 98 45-1 senast den 29 januari 2018.

Välkommen!