Årsmöte söndag 14 maj 2017

Publicerat 10 mars 2017.

Årsmöte söndag 14 maj 2017 kl 17.30
på Kristinehovs Malmgård.
Samma dag anordnas Tidiga Musikens Dag
och efter årsmötet väntar en festsupé
(se inbjudan till höger).
Valberedningen tar tacksamt emot förslag
till nya styrelseledamöter.
Förslag kan lämnas
per e-post till valberedningen:
Berndt Andersson (berndt4@hotmail.com)
Eva Granstedt (eva.granstedt@swipnet.se)
eller per post till Kristinehovsgatan 6
117 29 Stockholm.
Märk kuvertet ”Valberedning”.