Föreningen för Tidig Musik

är en rikstäckande förening för dig som är intresserad av eller verksam inom tidig musik. Föreningen arbetar för att vara ett nätverk där medlemmarna kan utbyta kunskap och erfarenheter. Föreningen verkar för att främja den tidiga musiken i det svenska musiklivet, stödjer unga musiker genom utdelande av årliga stipendier, och hedrar årligen en betydelsefull representant för den tidiga musiken genom utmärkelsen ”Årets Mungiga”.

Tidskriften Tidig Musik

är den enda tidskrift i Sverige som specialiserar sig på musik från antik till tidig romantik. Tidig Musik utkommer fyra gånger per år och vill främja intresset för och utövandet av den tidiga musiken. Här finns aktuella reportage, debatter, intervjuer och vetenskapliga artiklar samt information om kurser och recensioner av skivor, noter och böcker. En tidskrift för såväl den professionella musikern som den nyfikna entusiasten.
Prenumerera och Bli Medlem!

På Gång

Sök stipendium eller kurs/resebidrag!

Sök stipendium eller kurs/resebidrag!

Läs mer...

European Day of Early Music 21 mars 2017

European Day of Early Music 21 mars 2017

Läs mer...

Inbjudan till visning hos Stiftelsen Musikkulturens Främjande fredagen den 24 februari 2017

Som ett i raden av besök till svenska musikmuseer bjuder Föreningen för Tidig Musik till visning hos
Stiftelsen Musikkulturens Främjande

Läs mer...