Föreningen för Tidig Musik

är en rikstäckande förening för dig som är intresserad av eller verksam inom tidig musik. Föreningen arbetar för att vara ett nätverk där medlemmarna kan utbyta kunskap och erfarenheter. Föreningen verkar för att främja den tidiga musiken i det svenska musiklivet, stödjer unga musiker genom utdelande av årliga stipendier, och hedrar årligen en betydelsefull representant för den tidiga musiken genom utmärkelsen ”Årets Mungiga”.

Tidskriften Tidig Musik

är den enda tidskrift i Sverige som specialiserar sig på musik från antik till tidig romantik. Tidig Musik utkommer fyra gånger per år och vill främja intresset för och utövandet av den tidiga musiken. Här finns aktuella reportage, debatter, intervjuer och vetenskapliga artiklar samt information om kurser och recensioner av skivor, noter och böcker. En tidskrift för såväl den professionella musikern som den nyfikna entusiasten.
Prenumerera och Bli Medlem!

På Gång

Kurs och speldagar i Äppelriket 6-11 juli 2018

I sommar kommer Föreningen för Tidig Musik att hålla kurs och speldagar i Äppelriket.

Läs mer...

Inbjudan till spelträffar med tidig musik

Föreningen för tidig Musik Västsvenska Lokalsektionen Göteborg ordna spelträffar med tidig musik (medeltid, renässans och barock) våren 2018!

Läs mer...

Årsmöte Söndag 13 maj 2018

Föreningen för Tidig Musik kallar till
Årsmöte Söndag 13 maj 2018 kl 17.30
på Kristinehovs Malmgård.

Läs mer...