Tidiga Musikens Dag och Kultursöndag 14 maj 2017

Publicerat 10 mars 2017.

Tidiga Musikens Dag och Kultursöndag 14 maj 2017

kl 14-17 på Kristinehovs Malmgård, Stockholm.

Är du musiker, sångare,
dansare eller scenkonstnär?
Spelar du tidig musik i en ensemble?
Tycker du om att uppträda för publik?
ANMÄL DIG NU TILL ÖPPEN SCEN !
tmd@tidigmusik.com
Senast den 1 maj
BÅDE PROFFS OCH AMATÖRER ÄR VÄLKOMNA
Längd för framträdandet: 15 min.
Ange vad du vill spela, sjunga eller dansa
Dagen avslutas med en subskriberad festsupé
i den vackra matsalen till vilken de under
dagen aktivt medverkande inbjudes.
Övriga medlemmar kan boka supén till ett
förmånligt pris om 200 kr. Anmäl dig till
vårt kansli senast den 1 maj.
E-post kansli@tidigmusik.com
Tel 08 559 24 648
Postadress Kristinehovsgatan 6
117 29 Stockholm