40-års jubileum i Göteborg Söndag 29 september 2019

Publicerat 17 maj 2019.

Föreningen för Tidig Musik, Västsvenska Lokalsektionen, inbjuder till 40-årsjubileum i Göteborg Söndag 29 september kl. 13–16 Plats: Haga Församlingshem, Haga Östergata 30, Göteborg Biljetter 60:- inkl fika Anmälan senast 23 augusti 2019 (för lokalens skull) till ordförande Torsten Nordander, tel 031-41 32 44, 0730-82 74 04. E-post: nordander@outlook.com Begränsat antal platser. Betala gärna i förskott till lokalsektionens konto: Nordea 3103 0088829 Preliminärt program • Renässansmusik med Lokalsektionens eget husband • Barockdans med Marie Schoonderwaldt • Renässansdans med dansgruppen Gratiosa • Sven Berger lanserar ”Pro-C-dur-Ensemblen” med musik på en (troligen ohistorisk) instrumentkombination av chalymåer (SAT) + serpent (i basen). • Olika ensembler med viola da gamba, blockflöjt m m Välkomna!

Föreningen för Tidig Musik, Västsvenska Lokalsektionen